Voit suorittaa Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemakokonaisuuden (SOC-M02) tapahtumapassin myös kesäopintoina.

Suorita Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemakokonaisuutta (SOC-M02) tapahtumapassilla!

Tapahtumapassi suoritetaan osallistumalla tutkimusseminaareihin, webinaareihin ja/tai alan väitöstilaisuuksiin, lukemalla blogitekstejä ja/tai kuuntelemalla alan podcasteja.

Suoritus edellyttää viiteen eri tapahtumaan/keskusteluun osallistumista ja näiden pohjalta luentopäiväkirjan + reflektiopaperin kirjoittamista. Tarkemmat tiedot suoritusmuodosta ja soveltuvista seminaareista/tapahtumista/podcasteista löytyvät kurssin Moodle-alustalta. Moodle-pohjalla runsaasti tapahtumien tallenteita.

Ilmoittaudu mukaan sisussa ja siirryt automaattisesti Moodle-pohjalle. JATKUVA ILMOITTAUTUMINEN.

Koodit: YKT.M.410, YKT.YKE.202, YKT.YKE.203, YKT.YKE.204, YKT.YKE.205, YKT.YKE.206

————————————————————————————————————-

Kokonaisuuden koostamisen ja arvioinnin (ent. kokonaismerkintä) tutkintotodistukseen saa suorittamalla teemakokonaisuudesta vähintään 20 opintopistettä.

Kokonaisuuden rakenne:

SOC-M02 Lapsuus, perhe ja elämänkulku, 20–40 op

Lapsuuden ja perheen tutkimuksen ydinkysymyksiä, 5 op

  • M.410 Lapsuuden ja perheen tutkimuksen ydinkysymyksiä (5 op)

Lapsuuden ja perheen tutkimus traditioina ja käsitteinä, 5–10 op

  • YKE.200 Lapsuuden ja perheen tutkimus traditioina ja käsitteinä 1 (5 op)
  • YKE.201 Lapsuuden ja perheen tutkimus traditioina ja käsitteinä 2 (5 op)

Lapsuus- ja perhetutkimuksen nykykeskusteluja, 5–10 op

  • YKE.202 Lapsuus- ja perhetutkimuksen nykykeskusteluja 1 (5 op)
  • YKE.203 Lapsuus- ja perhetutkimuksen nykykeskusteluja 2 (5 op)

Lapsuuden ja perhe-elämän käytännöt, 5–15 op

  • YKE.204 Lapsuuden ja perhe-elämän käytännöt 1 (5 op)
  • YKE.205 Lapsuuden ja perhe-elämän käytännöt 2 (5 op)
  • YKE.206 Lapsuuden ja perhe-elämän käytännöt 3 (5 op)