Ilmoittautuminen Perhe- ja läheissuhteet sateenkaaren alla -verkkokurssille päättyy 12.1.2022!

Sateenkaari-ihmisten perhe- ja läheissuhteet tulivat aiempaa näkyvämmiksi Suomessa, kun 2000- ja 2010-luvuilla käytiin kiivaita keskusteluja samaa sukupuolta olevien oikeudesta rekisteröityyn parisuhteeseen, hedelmöityshoitoihin ja avioliittoon. Ei-heteroseksuaalisten ihmisten ja transihmisten suhteita koskevan tutkitun tiedon tarve on osoittautunut suureksi. Tiedon puute ja siitä seuraavat ennakkoluulot sekä väärät käsitykset hankaloittavat yhä keskustelua.

Perhe- ja läheissuhteet sateenkaaren alla -luentosarjalla esitellään ajankohtaista tutkimusta sateenkaarevista perhe- ja läheissuhteista Suomessa. Kurssi tuo esiin sateenkaarevien perhe- ja läheissuhteiden moninaisuuden: Monet sateenkaari-ihmisten läheissuhteet ja perheet eivät mahdu kapeaan käsitykseen ydinperheestä, joka muodostuu aikuisten parisuhteesta ja heidän yhteisistä lapsistaan. Kaikkia suhdemuotoja ei ole edes tuotu näkyviksi: itsellinen elämä ja siihen liittyvät läheissuhteet, esimerkiksi ystävien muodostamat perheet tai tärkeät suhteet toislajisiin eläimiin, esimerkiksi lemmikkeihin, eivät näy juurikaan yhteiskunnallisessa keskustelussa tai lainsäädännössä. Paitsi perhe- ja läheissuhteiden moninaisuutta, kurssilla käsitellään ja käsitteellistetään perhe- ja läheissuhteita uudella tavalla ja puretaan niihin liittyviä normeja, etuoikeuksia ja hierarkioita. Lisäksi tuodaan esille perhe- ja läheissuhteita tuottavia ja niissä tuottuvia tunteita ja affekteja.

Kurssi käynnistyy 17.1.2022 ja päättyy 8.4.2022

Luennot:

Annukka Lahti: Moninaisia perheitä ja läheisiä sateenkaaren alla

Riikka Taavetti ja Minna Laiti: Merkitykselliset suhteet sateenkaarinuoruudessa

Kia Aarnio: Sateenkaariperheiden lasten ja vanhempien suhteet

Kuura Irni: Kumppanilajit ja monilajiset yhteisöt

Annukka Lahti: Normeja haastavat sateenkaariparisuhteet ja -erot

Marjo Kolehmainen ja Annukka Lahti: Queer sinkkuus ja queersinkut

Varpu Alasuutari ja Anna Heinonen: Ystävät, kommuunit ja suhteiden

moninaisuus

Anna Moring: Sateenkaarevat perheet suomalaisessa perhelainsäädännössä

Maarit Huuska: Perheterapia ja sukupuolen moninaisuus

Ilmoittautuminen päättyy sisussa 12.1.2021!

Kurssin suorittaminen edellyttää tallenteiden katsomista, osallistumista ryhmäkeskusteluun ja kirjallisen työn palauttamista.

Lisätietoja opiskelijan oppaassa.