Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemakokonaisuuden (SOC-M02) opetus keväällä 2022!

Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemakokonaisuus tarjoaa kevätlukukaudella 2022 monipuolisesti mielenkiintoista opetusta. Kokonaisuuden koostamisen ja arvioinnin (ent. kokonaismerkintä) tutkintotodistukseen saa suorittamalla teemakokonaisuudesta vähintään 20 opintopistettä. Tutustu kokonaisuuteen ja ilmoittaudu opetukseen sisussa. Voit suorittaa kokonaisuutta myös itsenäisinä suorituksina kirjatentillä ja esseellä. Akvaariotentteihin ilmoittaudutaan sekä sisussa että TUNI-EXAMissa. Esseevaihtoehdosta sovitaan tentaattorin kanssa.

Opetus kevät 2022:

Tapahtumapassi (5 op), periodit 3–5

Perhe ja terveys (5 op), periodit 3–4

Perhe- ja läheissuhteet sateenkaaren alla -verkkokurssi (5 op), periodit 3–4

Perhetutkimuksen vuosikymmenet (5 op), periodit 3–4

Arki ja hyvinvointi (5 op), periodit 3–4 Huom! Kurssi toteutetaan Porin yliopistokeskuksessa.

Sukupuolistunut väkivalta lasten ja nuorten arjessa -verkkokurssi (5 op), periodit 3–5

Perheen vuorovaikutus (5 op), periodi 4

The Global Histories of Childhood and Youth (5 op), perioidi 4

Yunet1 Lapset ja nuoret yhteiskunnassa, 5 op (HY)

Yunet8 Lapsuuden ja nuoruuden historia, 5 op (TY)

Opiskelijan opas

—————————————————————————————————–

Kokonaisuuden rakenne:

SOC-M02 Lapsuus, perhe ja elämänkulku, 20–40 op

Lapsuuden ja perheen tutkimuksen ydinkysymyksiä, 5 op

  • M.410 Lapsuuden ja perheen tutkimuksen ydinkysymyksiä (5 op)

Lapsuuden ja perheen tutkimus traditioina ja käsitteinä, 5–10 op

  • YKE.200 Lapsuuden ja perheen tutkimus traditioina ja käsitteinä 1 (5 op)
  • YKE.201 Lapsuuden ja perheen tutkimus traditioina ja käsitteinä 2 (5 op)

Lapsuus- ja perhetutkimuksen nykykeskusteluja, 5–10 op

  • YKE.202 Lapsuus- ja perhetutkimuksen nykykeskusteluja 1 (5 op)
  • YKE.203 Lapsuus- ja perhetutkimuksen nykykeskusteluja 2 (5 op)

Lapsuuden ja perhe-elämän käytännöt, 5–15 op

  • YKE.204 Lapsuuden ja perhe-elämän käytännöt 1 (5 op)
  • YKE.205 Lapsuuden ja perhe-elämän käytännöt 2 (5 op)
  • YKE.206 Lapsuuden ja perhe-elämän käytännöt 3 (5 op)