Koneen säätiöltä rahoitus pienten lasten äitien ystävyys- ja tuttavuussuhteita tutkivalle hankkeelle

MAMANET -hanke sai Koneen säätiöltä 272 000 euron rahoituksen. Hanke on monitieteinen yhteistyöhanke Tampereen ja Nottingham Trent yliopistojen välillä. Hankkeessa tutkitaan pienten lasten äitien keskinäisiä ystävyys- ja tuttavuussuhteita monikulttuurisissa lähiöissä.

Pienten lasten äidit ovat riippuvaisia sekä läheistensä tuesta että yhteiskunnan tarjoamista palveluista. Tämä elämänvaihe tarjoaa erinomaisen tilaisuuden uusien positiivisten kontaktien muodostumiselle. Näistä suhteista ja niiden tukemisesta monikulttuurisissa konteksteissa on olemassa vain vähän systemaattista tutkittua tietoa. Tämä tärkeä tutkimus tuottaa tietoa pienten lasten äitien keskinäisten suhteiden laadusta ja määrästä ja siitä, millaisilla arkikäytänteillä näitä suhteita luodaan ja ylläpidetään. Lisäksi tutkimus tuottaa tietoa siitä, minkälaiset kulttuuri-, rakenne-, ryhmä- sekä yksilötasojen tekijät edistävät tai ehkäisevät eri ryhmien sisäisiä ja niiden välisiä suhteita.

Aineisto kerätään etnografisella tutkimusotteella Helsingin monikulttuuristen lähiöiden leikkipuistoista ja perheryhmistä sekä edustavalla kyselytutkimuksella, joka on suunnattu Helsingissä asuville 6-36 kuukauden ikäisten lasten äideille. Etnografinen aineisto analysoidaan useilla eri laadullisilla menetelmillä. Kyselyaineisto analysoidaan monimuuttujamenetelmillä ja monitasomallintamalla

Monitieteinen tutkimusryhmä raportoi tulokset kansainvälisissä ja kotimaisissa julkaisuissa. Projektista valmistuu yksi väitöskirja. Tutkimuksen johtajana toimii Eerika Finell (TAY) ja työryhmässä mukana ovat Paula Paajanen (TAY), Clifford Stevenson (NTU) ja Katja Repo (TAY).

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *