TERVETULOA SOC-PÄIVÄÄN 10.10. 2019! Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimus näkyvästi esillä.

Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimus näkyvästi esillä.

TERVETULOA SOC-PÄIVÄÄN!

SOC-päivä 10.10.2019 – Tutkimus aikamme kysymysten äärellä

Uuden yliopiston uuden yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ensimmäinen yhteinen tutkimuspäivä esittelee tiedekunnan tutkimustyön kärkiä ja tarjoaa mahdollisuuden tutustua tiedekunnan eri tieteenalojen aikaansaannoksiin. Esittelemme tutkimustamme ja tiedekuntamme ainutlaatuista profiilia paitsi SOC-yhteisön jäsenille, myös muille yliopistolaisille ja sidosryhmille.

Aamupäivän tutkijapuheenvuoroissa Marja Jylhä, Johanna Kantola ja Ville Kivimäki. Iltapäivällä ohjelmassa on yksiköiden ja tutkimusryhmien järjestämiä työpajoja.

Ilmoittaudu linkistä:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…

OHJELMA

Paikka: Kaupin kampus, Arvo, Jarmo Visakorpi –sali

Aamukahvi klo 9.30 alkaen

Puheenjohtaja, tutkimusvaradekaani Sami Pirkola
10.00 Avaussanat, Dekaani Juho Saari
10.15 Marja Jylhä:Ikääntymisen tutkimusta monelta kantilta
10.45 Johanna Kantola:Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutokset
11.15 Ville Kivimäki:Nykyistä menneisyyttä: historiantutkimuksen näkökulma 11.45 Sami Pirkola: kommenttipuheenvuoro

Lounas klo 12-13

Työpajat klo 13 – 14.20

1. Hyvinvoinnin ekologiset rajat ja mahdollisuudet pj. Jutta Pulkki
a. Tuuli Hirvilammi, Lauri Lahikainen & Antti Wallin: Ekologinen hyvinvointivaltio ja oikeudenmukainen siirtymä
b. Eveliina Asikainen & Tiina Vaittinen: Hoivan kestävä tulevaisuus: Aikuisille suunnattujen ’vaippojen’ globaali poliittinen talous
c. Jutta Pulkki, Mikko Perkiö & Lauri Kokkinen:Kansanterveyden ekologinen kuorma

2. Kokemus ja kertomus – kokemushistoriallisia, narratologisia ja terveyssosiologisia näkökulmia (pj. Maria Mäkelä ja Sari Katajala-Peltomaa)
Panelistit: Reetta Eiranen (historia),Piia Jallinoja (terveyssosiologia),Sari Katajala-Peltomaa (historia),Maria Mäkelä (kirjallisuustiede, kertomustutkimus)

3. Hyvinvointi & teknologia (pj. Aija Logren)
a. Nina Savela & Rita Latikka: Robotit ja me: vuorovaikutuksen sosiaalipsykologinen ulottuvuus
b. Eerika Finell: Sisäilmaongelmat ja psykososiaalinen hyvinvointi
c. Sakari Ilomäki: Terveydenhuollon työntekijät digimurroksessa – videovälitteinen vuorovaikutus hoitotyössä
d. Mikko Perkiö: Uber-applikaatio ja kuljettajan hyvinvointi. Uhkaa ja mahdollisuuksia.
e. Anu Sirola: Rahapeliongelmat ja verkkoyhteisöt
f. Reetta Oksa: TyöSome: sosiaalisen median käyttö työelämässä

4. Koti ja haavoittuvuus (pj. Suvi Raitakari & Sirpa Saario)
a. Suvi Holmberg: Koti päihde- ja mielenterveyskuntoutuksen paikkana. Etnometodologinen ja etnografinen näkökulma
b. Marita Husso: Koti suhteena ja väkivallan tilana
c. Aino Ritala-Koskinen: Lasten monipaikkainen asuminen ja sosiaalityö
d. Leena Autonen-Vaaraniemi: Vanhempien riidat ja kodin paikat vuoroasuvien lasten kokemana.
e. Johanna Korpinen & Rosi Enroos: Suostumukseen pohjautuva huostaanotto ja perhesuhteet

5. Puhe ja ääni vuorovaikutuksen välineenä ja monitieteisenä tutkimuskohteena a. Anne-Maria Laukkanen: Katsaus Puheen ja äänen tutkimuksen laboratorion toimintaan: Mitä? Miten? Miksi?
b. Teija Waaramaa: Ääni sosiaalisena ja kulttuurisena muuttujana
c. Maarit Aura: Äänipedagogian hämärä terminologia. Paneelikeskustelu: mm. Laukkanen, Waaramaa, Tiina Syrjä (Näty).

Työpajat klo 14.30 – 15.50

6. Tiede ja tietämättömyys (pj. Kristina Rolin & Jaana Parviainen).
a. Jaana Parviainen: Tuotettu tietämättömyys
b. Kristina Rolin: Miten tiedeyhteisön tulisi vastata systemaattisesti tuotettuun toisinajatteluun ja epäilyyn?
c. Anne Koski: Tietämätön organisaatio: tarina arroganssista ja episteemisestä epäoikeudenmukaisuudesta
d. Inkeri Koskinen: Transdisiplinaarinen tutkimus: hyödyt ja haasteet

7. Erilaiset datat (pj Anssi Auvinen)
a. Anne Konu: Johtamisdatan kerääminen pelaamalla
b. Riia Järvenpää: Millaista dataa saa sosiaalisen median alustoista ja voiko sitä käyttää tutkimukseen? Esimerkkejä ja keskustelua rajoitteista
c. Jaakko Nevalainen: Asiakasetukorttidata tutkimuskäytössä

7. Perhe, lapsuus, nuoruus (pj. Katja Repo)
a. Arja Rimpelä: Uusi tuloksia Nuorten terveystapatutkimuksesta (aikasarjat) ja MetLoFin-seurantatutkimuksesta
b. Ville Vuolanto: Tulevaisuuden toivo ja arjen selviytymisstrategiat antiikissa ja keskiajalla
c. Noora Ellonen: Lasten kaltoinkohtelun syitä ja seurauksia elämänkaaren näkökulmasta
d. Petteri Eerola: Pienten lasten isyys

8. Kohti kestävää yhteiskuntaa (pj. Marjo Kolehmainen)
a. Virve Peteri: Rentojen tyyppien kivat vibat – Uusien toimistoympäristöjen muovaama luovuus
b. Jaanika Kingumets: Dialogisuutta rakentamassa – Tutkimus maahanmuuttajaryhmien keskinäisistä suhteista
c. Miia Lähde: Nuorten osallisuus kestävän hyvinvoinnin kysymyksenä
d. Anna Salonen: Eläinten syöminen ja arjen etiikka
e. Marjo Kolehmainen:Intiimiys kiistanalaisena resurssina datavetoisessa kulttuurissa

9. Monitieteinen ikääntymistutkimus (pj. Katariina Tuominen & Linda Enroth)
a. Katariina Tuominen: Vanhuuden sosiaalinen hyvinvointi ja SoWell-hanke
b. Linda Enroth: Terveyden ja toimintakyvyn sekä toimintakykyisen elinajanodotteen kehitys hyvin vanhoilla
c. Olli Karsio: Sosiaalipolitiikan näkökulma vanhuuteen ja ikääntymiseen
d. Mira Palonen: Iäkkään turvallinen kotiutuminen sairaalasta: Hoitosuosituksen laatimisen prosessi

Klo 16.00 Päivän yhteenveto

Tarjoilua

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *