Perheet ja korona-arki -hanke toteutetaan yhteistyössä Porin kaupungin kanssa!

Perheet ja korona-arki - uudelleen asemoitunut työ, koulu ja sosiaalinen ympäristö ongelmien lähteenä ja ratkaisujen resurssina -hanke toteutetaan yhteistyössä Porin kaupungin kanssa.

Kevään 2020 koronakriisissä arjen keskeiset rakenteet, työelämä ja koulu, joutuivat asemoimaan itsensä uudelleen suhteessa perheeseen ja yksityiselämään. Perheet ja korona-arki- hankkeessa tutkitaan perheiden voimavaroja ja ongelmien ratkaisuja tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Vaikka poikkeusolot ovat muodostuneet usein varsin kuormittavaksi, emme halua lähtökohtaisesti tulkita tilannetta pelkästään ongelmapuheen kautta. On mahdollista ja jopa todennäköistä, että tilanteissa on syntynyt myös uusia havaintoja ja käytäntöjä, joilla työn, koulun ja perheen suhteita on voitu jäsentää myös kaikkia osapuolia tyydyttävillä tavoilla. Tutkimuksen keskiössä on saada tietoa konkreettisista tavoista, joilla perheet ovat uudelleen neuvotelleet moninaisia suhteita, jotka liittyvät paitsi työhön ja kouluun, myös perheen sisäisiin suhteisiin ja sosiaalisiin verkostoihin ylipäätänsä.

Tutustu hankkeeseen.