Uusi perheiden ja läheissuhteiden tutkimusseura!

Perheiden ja läheissuhteiden tutkimusseura (PELS) on uusi tieteellinen seura, jonka tarkoituksena on edistää monitieteistä ja monialaista perheiden ja läheissuhteiden tutkimusta Suomessa. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan tukemalla perheiden ja läheissuhteiden tutkimusta, julkaisemista, opetusta ja tieteenalojen välistä yhteistyötä järjestämällä tieteellisiä tapahtumia ja vahvistamalla vuoropuhelua tutkimuskentän ja käytännön toimijoiden välillä.

Perheiden ja läheissuhteiden tutkimusseuran perustamisasiakirja allekirjoitettiin 25.10.2021 Tampereen yliopistossa. Virtuaaliseen perustamiskokoukseen osallistui 55 henkilöä ympäri Suomen. Seuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin sosiologian apulaisprofessori Anna-Maija Castrén Itä-Suomen yliopistosta. Hallituksen jäsenet edustavat monipuolisesti Suomen yliopistokenttää ja tutkimuslaitoksia.
Seuran jäseneksi voivat liittyä kaikki perheiden ja läheissuhteiden tutkimuksesta kiinnostuneet tutkijat, ammattihenkilöt, opiskelijat ja yksityishenkilöt.
Seuran pelkistetyt nettisivut on nyt avattu, josta saa perustietoa seurasta. Toimintaa vasta käynnistellään ja suunnitellaan, mutta Perhetutkimuksen päivät järjestetään Turun yliopiston kanssa Turussa 10.-11.11.22.