11.5.2023 Pirkanmaan hyvinvointialueen ja korkeakouluyhteisön TKIO-yhteistyön ajankohtaiset kuulumiset -infotilaisuus

Tranform on ollut aktiivisesti edistämässä Pirkanmaan hyvinvointialueen ja korkeakouluyhteisön TKIO-yhteistyötä. Viimeisimpiin kuulumisiin pääset perehtymään tilaisuuden esitysmateriaalien myötä.

Pirkanmaan hyvinvointialue ja Tampereen koreakouluyhteisö järjestivät TKIO-yhteistyötä tarkastelevan webinaarin toukokuussa, missä kuultiin TKIO-yhteistyöhön liittyvien suunnitelmien etenemisestä.

Viime syksynä julkaistu selvitys nosti selkeästi esille, että tutkimuksen, kehittämisen, innovaatiotoiminnan ja opetuksen (TKIO) yhteistyölle nähdään tarvetta niin Pirkanmaan alueen sote-toimijoiden kuin korkeakouluyhteisön jäsenten näkökulmista. Yhteistyön tarpeesta ja potentiaalista kertoo osaltaan myös webinaarin osallistujien runsas määrä. Webinaariin ilmoittautui yhteensä 225 henkilöä, joista 33 % oli Pirkanmaan hyvinvointialueen (Pirha), 30 % Tampereen yliopiston ja 23 % Tampereen ammattikorkeakoulun henkilöstöä. 14 % osallistujista oli muista organisaatioista kuten kolmannelta sektorilta, muista koulutusorganisaatioista, yrityksistä ja Tampereen kaupungilta. Tilaisuuden esitysmateriaali löytyy täältä!

Tilaisuuden aloitti Pirhan tutkimus- ja kehitysjohtaja Kati Kristiansson. Hän kuvasi lainsäädäntöön perustuvia TKIO-tehtäviä hyvinvointialueella, jotka ohjaavat osaltaan hyvinvointialueen ja korkeakouluyhteisön yhteistyötä. Hyvinvointialueiden tulee osallistua kansalliseen ja alueelliseen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen yhteistyössä kuntien sekä koulutus-, kehittämis- ja tutkimustoimintaa harjoittavien organisaatioiden kanssa sekä toimia osaamis- ja työvoimatarpeen arvioinnin ja ammatillisen osaamisen kehittämisen kysymyksissä yhteistyössä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Lisäksi hyvinvointialue vastaa alueensa TKIO-toiminnasta, koordinoi ja ohjaa palvelutuotannossa tapahtuvaa integroitua kehittämistyötä sekä osallistuu kansalliseen ja alueelliseen sote-kentän kehittämiseen.

Yhteistyön linjauksia ja konkreettisia yhteistyötapoja pohditaan parhaillaan sopimusvalmistelun yhteydessä Pirhan, yliopiston ja ammattikorkeakoulun kesken. Yleissopimuksen avulla sovitaan laajemmista yhteistyön muodoista ja rakenteista. Yksityiskohtaisempia sopimuksia tehdään esim. Kaupin yliopistollisen sote-keskuksesta ja Praksis-toiminnasta. Yhteistyön konkreettisia suuntaviivoja kuvataan työn alla olevassa korkeakoulujen ja hyvinvointialueen yhteistyöohjelmassa, joka hyväksytään sopimusorganisaatioissa syyskaudella 2023.

Omassa puheenvuorossaan Pirhan integraatiojohtaja Tuukka Salkoaho kuvasi tehtäväkenttäänsä yhteistyön vastuualueeksi, joka työskentelee Pirhan sisällä tapahtuvaan integraatiotoiminnan eli asiakkaiden katkeamattomien ja monialaisten palvelupolkujen sekä hyvinvointialueen ja muiden yhteiskunnan toimijoiden yhteistyön parissa. Pirkanmaan hyvinvointialue on alueen merkittävä toimija, joka sovittaa sote-palveluita yhteen muiden alueellisten ja kansallisten toimijoiden kanssa. Yhteistyön tavoitteena on saavutettavat ja saumattomat palveluketjut.

Niin Salkoaho kuin Kristianssonkin nostivat esille Pirhan strategian, jossa yhteistyö korkeakoulujen kanssa on nostettu tärkeäksi tavoitteeksi. Tieteellisen tutkimuksen, palvelutuotannon ja koulutuksen tiivis yhteistyö on keskeistä muutoksessa ja muutosten on välttämätöntä perustua tutkittuun tietoon. Vahva yhteistyö mahdollistaa sote-palveluiden laaja-alaisen tutkimusyhteistyön myös perustason palveluissa.

Pirhan TKIO-Palvelujohtaja Katja Luojus kokosi puheenvuorossaan ajankohtaisia asioita TKIO-palvelutoiminnasta. Esitelty tutkimuksen tukipalvelukartta pitää sisällään monimuotoisia tutkimuksen tukipalveluja, jotka tuottavat laadukkaita tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämisen infrastruktuuripalveluita Pirhan asiantuntijoille. Parhaillaan palveluvalikkoa Pirhaistetaan tarkastelemalla ja yhdenmukaistamalla jo olemassa olevia palveluja. Tavoitteena on rohkea uudistuminen. Samaan aikaan työn alla on laajempi TKIO-toiminnan Pirhaistaminen eli tarkastellaan ja kehitetään TKIO-kentän toimintoja ja henkilöstön tehtäviä uuden hyvinvointialueen toimintamallin mukaisiksi.

Kaupin yliopistollisen sote-keskuksen (Kylse) kehittämisen tilanne nousi esille Pirhan kehittämispäällikkö Jarkko Lumion puheenvuorossa. Kylsestä on tavoitteena rakentaa Pirhan, yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistoimija, jonka tavoitteena on luoda Pirkanmaalle kansainvälisesti huipputasoinen soten monialaisen palvelujärjestelmän tutkimus- ja kehittämisyhteisö. Tulevaisuudessa Kylsessä voi toimia lehtoreita ja työelämäprofessori Pirhan ja korkeakoulujen yhteisissä vakansseissa. Kylsessä mm. edistetään urapolkusuunnittelua ja mahdollistetaan henkilöstövaihtoa. Yhteistä kehittämistä on jo tehty, mutta edelleen tarvitaan yhteisiä kehittämishankkeita ja pilotteja korkeakouluyhteisön ja Pirhan välille.

Tampereen yliopiston vararehtori Tapio Visakorpi ja Tampereen ammattikorkeakoulun vararehtori Ari Sivula nostivat puheenvuoroissaan esille jo olemassa olevia yhteisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä toimivia yhteistyörakenteita kuten innovaatioekosysteemin, joissa kaikki kolme organisaatiota ovat mukana. Yhteistyö ei ole siis uutta, mutta nyt ollaan luomassa yhteistyötä, joka on aikaisempaan syvempää ja sen vahvistamiseksi tarvitaan uusia yhteistyömalleja ja -rakenteita. Strateginen profiloituminen ja keskeisten teema-alueiden nimeäminen auttavat löytämään ilmiöitä, joiden ratkaisemisen vahvuus on nimenomaan yhdessä toimimisessa. Tarvitaan innovatiivisuutta, uusia avauksia ja poikkileikkaavuutta, jossa esimerkiksi Kylsen merkitys testi- ja koulutusalustana tulee olemaan merkittävä. Vararehtorit korostivat myös toimintakentän laajuutta siten, että esimerkiksi Tampereen kaupungilla ja alueen yrityksillä on merkittävä rooli yhteistyökentässä.

TKIO-yhteistyön rakentumisen edistymisestä kuullaan ajankohtaisia kuulumisia seuraavan kerran lokakuussa.

Teksti: Hanna Uotila

Kuva: Pixabay

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *