Vaikuttavuuden monet kasvot -työpaja 29.4.2022

TRANSFORM-tutkimusalustan järjestämässä Vaikuttavuuden monet kasvot -työpajassa tarkastellaan hyvinvointipalveluiden vaikuttavuutta, vaikuttavuuteen liittyvää oikeudenmukaisuutta, vaikuttavuuden käsitteen määrittelyä, vaikuttavuuden arviointia, mittaamista ja mittareita sekä vaikuttavuuden käytännön seurauksia useista eri näkökulmista ja konteksteista.

Vaikuttavuutta voidaan tarkastella yksilötasolla niin potilaan, asiakkaan kuin ammattilaisen näkökulmasta, ryhmän tai organisaation näkökulmasta, tai yhteiskunnallisena ilmiönä. Vastaavasti myös tarkastelun aikajänne voi vaihdella yksittäisistä hoitotoimenpiteistä palveluketjuihin tai pidemmälle aikavälille. Vaikuttavuudella on siis monia merkityksiä ja ilmentymismuotoja.

Vaikuttavuuden monet kasvot -työpaja järjestetään 29.4. klo 09.00–12.00 Hatanpään kartanolla (Hatanpään puistokuja 1). Osallistujille tarjotaan aamukahvi sekä lounas.

Ilmoittaudu mukaan täällä!

Osallistujia pyydetään lähettämään noin 500 sanan mittainen tekstitiivistelmä, joissa kuvataan osallistujan oma näkökulma vaikuttavuuteen, sen kontekstiin ja käsitteellistämiseen. Näiden tiivistelmien perusteella osallistujat jaetaan pienryhmiin, joissa teemaa työstetään lisää ja haetaan yhteistä vaikuttavuuden määritelmää. Tilaisuuden lopuksi laadittuja määritelmiä tarkastellaan vielä yhdessä. Osallistujille tarjotaan myös mahdollisuus laajentaa omaa tiivistelmänsä tilaisuuden jälkeen n. 3000-4000 sanan mittaiseksi lyhyeksi tieteelliseksi artikkeliksi, joka julkaistaan suomalaisen tiedekustantajan kustantamassa ja työpajan järjestäjien toimittamassa kirjassa.

Aikataulu

  • Ilmoittautumisen deadline: ke 20.4.2022
  • Tiivistelmien deadline: ma 25.4.2022
  • Workshop: pe 29.4.2022
  • Kirjanlukujen (1st draft) deadline: ma 6.6.2022

Artikkelitiivistelmät pyydetään lähettämään osoitteeseen: ulriika.leponiemi@tuni.fi

Yhteystiedot:

  • Tansform-alusta https://research.tuni.fi/transform/
  • Tutkijatohtori Ulriika Leponiemi, ulriika.leponiemi@tuni.fi
  • Professori Samuli Pekkola, samuli.pekkola@tuni.fi