Adequate Information Management in Europe (AIM)

Projekti tutkii Euroopan Unionin julkisuuden muodostumista yhtäältä median ja toisalta EU:n julkisuudenhallintamekanismien näkökulmasta. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla voitaisiin edistää demokratiaa ja aktiivista kansalaisosallistumista tukevan eurooppalaisen julkisuuden rakentumista. Keskeisenä huomion kohteena on muun muassa Euroopan eri maiden journalististen ja toimituksellisten kulttuurien vaikutus siihen, millä tavalla EU:ta koskevia asioita käsitellään julkisuudessa.
AIM-projekti kuuluu EU:n 6. puiteohjelmaan, ja siihen osallistuu yksitoista tutkimuslaitosta Euroopan eri maista. Projektin koordinaattori on saksalainen Erich Brost Institute for Journalism in Europe. Journalismin tutkimusyksikkö vastaa projektin Suomen-osuudesta.
Kesto: 2004-2007
Vastuuhenkilöt: Risto Kunelius, Heikki Heikkilä
Yhteistyötahot: EU:n 6. puiteohjelma, Erich Brost Institute for Journalism in Europe, muut projektiin osallistuvat tutkimuslaitokset
Projektin esittelysivu: http://www.brost.org/index.php?text=96