Tutkimus

Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET toimii Tampereen yliopiston viestintätieteiden tiedekunnassa. Tutkimustoimintamme yhdistää ammatillisen media-alan osaamisen kunnianhimoiseen teoreettiseen ajatteluun.

Toimimme yliopiston ulkopuolisella kilpaillulla rahoituksella. Toteutamme myös tilaustutkimuksia sekä koulutus- ja kehittämishankkeita.

COMET on ollut alan johtava tutkimuslaitos Suomessa perustamisestaan (1996) lähtien. Vuoteen 2011 asti tutkimuskeskus tunnettiin nimellä Journalismin tutkimusyksikkö.