Seminaarit, koulutukset ja tapahtumat

Tutkijamme toimivat asiantuntijuusalueidensa opettajina Tampereen yliopiston journalistiikan, viestinnän ja mediatutkimuksen tutkinto-opetuksessa, avoimessa yliopisto-opetuksessa sekä jatkuvan oppimisen tehtävissä. Lisäksi järjestämme tutkimusaloihimme liittyviä yleisöluentoja ja seminaareja sekä koulutus- ja kehittämishankkeita.

Cometin 25-vuotisjuhlaseminaarit 2.–3. joulukuuta 2021
Kansainvälinen verkkoseminaari Discussing futures of journalism, media and communication research Zoomissa torstaina 2.12.2021 kello 14.00–17.00. Kotimainen juhlaseminaari Aika perjantaina 3. joulukuuta 2021 kello 15.00–18.00 Tampereen yliopiston päätalon luentosalissa D10b.

Comet lecture series
Avoin luentosarja, jolla kuullaan media- ja viestintätutkimuksen asiantuntijaluentoja alan kansainvälisesti tunnetuilta tutkijoilta.

Comet Studia Generalia
Avoimilla yleisöluennoilla keskustellaan tutkijoidemme kanssa median ja teknologian rajanvedoista.

Journalistinen yleisötyö digiympäristössä (JYDY) -kurssi
Journalismin nykyiset ja tulevat ammattilaiset kehittävät digiajan journalistista yleisötyötä yhdessä journalismin tutkijoiden kanssa.

Mediakritiikin iltapäivä
Avoin yleisötapahtuma joka helmikuussa osana valtakunnallista Mediataitoviikkoa.

Mediatutkimustunnit toisen asteen opiskelijoille
Lukiolaisille ja muille toisen asteen opiskelijoille opettajineen. Sisältyvät tiedekasvatus- ja medialukutaitohankkeeseen Viestintä- ja mediatutkimuksen toisen asteen yhteys.

Opetustoimen henkilöstökoulutus lukion opettajille
Journalismiin, viestintään ja mediaan liittyvää media- ja monilukutaitaitokoulutusta lukion opettajille. Rahoittajana Opetushallitus.

Tiedeviestinnän opintokokonaisuus (5–20 op)
Tampereen yliopiston perustutkinto-opiskelijoille sekä väitöskirjatutkijoille ja (maksullisena koulutuksena) tiedeviestinnästä kiinnostuneille eri alojen ammattilaisille. Opintokokonaisuus toteutetaan C.V. Åkerlundin mediasäätiön tuella lukuvuosina 2018–2019, 2019–2020 ja 2020–2021.

Lisätietoja: Satu Seppä, satu.seppa at tuni.fi, 040 190 4131