Seminaarit, koulutukset ja tapahtumat

COMETin tutkijat toimivat asiantuntijuusalueidensa opettajina Tampereen yliopiston journalistiikan, viestinnän ja mediatutkimuksen tutkinto-opetuksessa, avoimessa yliopisto-opetuksessa sekä jatkuvan oppimisen tehtävissä. Lisäksi järjestämme tutkimusaloihimme liittyviä yleisöluentoja ja seminaareja sekä tilauskoulutuksia ja kehittämishankkeita.

COMET lecture series
Avoin luentosarja, jolla kuullaan media- ja viestintätutkimuksen asiantuntijaluentoja alan kansainvälisesti tunnetuilta tutkijoilta.

Mediakritiikin iltapäivä
Avoin yleisötapahtuma järjestetään vuosittain helmikuussa osana kansallista Mediataitoviikkoa.

Mediatutkimustunnit
Lukiolaisille ja muille toisen asteen opiskelijoille ja opettajille. Sisältyvät tiedekasvatus- ja medialukutaitohankkeeseen Viestintä- ja mediatutkimuksen toisen asteen yhteys.

Opetustoimen henkilöstökoulutus
Opetushallituksen rahoittamaa, journalismiin, viestintään ja mediaan liittyvää, lukion opettajille suunnattua media- ja monilukutaitoihin liittyvää koulutusta.

Tiedeviestinnän opintokokonaisuus (5–20 op)
Yhteinen opintokokonaisuus maisterivaiheen tutkinto-opiskelijoille, väitöskirjatutkijoille ja (maksullisena koulutuksena) viestinnän ammattilaisille. Opintokokonaisuus kuuluu Viestintätieteiden yksikön opetusohjelmaan Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa (ITC). Se toteutetaan C.V. Åkerlundin mediasäätiön tuella lukuvuosina 2018–2019, 2019–2020 ja 2020–2021.

Lisätietoja: Satu Seppä, satu.seppa at tuni.fi, 040 190 4131