Seminaarit, koulutukset ja tapahtumat

Tutkijamme toimivat asiantuntijuusalueidensa opettajina Tampereen yliopiston journalistiikan, viestinnän ja mediatutkimuksen tutkinto-opetuksessa, avoimessa yliopisto-opetuksessa sekä jatkuvan oppimisen tehtävissä. Lisäksi järjestämme tutkimusaloihimme liittyviä yleisöluentoja ja seminaareja sekä tutkimusperustaisia koulutus- ja kehittämishankkeita.

Journalism Elsewhere Symposium
Suomen Akatemian rahoittaman The Future of Dispersed Journalism -hankkeen järjestämä kansainvälinen symposium Tampereella huhtikuussa 2023.

Comet lecture series
Avoin luentosarja, jolla kuullaan media- ja viestintätutkimuksen asiantuntijaluentoja alan kansainvälisesti tunnetuilta tutkijoilta.

Comet Studia Generalia
Avoimilla yleisöluennoilla keskustellaan tutkijoidemme kanssa median ja teknologian rajanvedoista.

Journalistinen yleisötyö digiympäristössä (JYDY) -kurssi
Journalismin nykyiset ja tulevat ammattilaiset kehittävät digiajan journalistista yleisötyötä yhdessä journalismin tutkijoiden kanssa.

Mediakritiikin iltapäivä
Avoin yleisötapahtuma joka helmikuussa osana valtakunnallista Mediataitoviikkoa.

 

Päättyneitä hankkeita:

Mediatutkimustunnit toisen asteen opiskelijoille
Lukiolaisille ja muille toisen asteen opiskelijoille opettajineen. Sisältyvät tiedekasvatus- ja medialukutaitohankkeeseen Viestintä- ja mediatutkimuksen toisen asteen yhteys.

Opetustoimen henkilöstökoulutus lukion opettajille
Journalismiin, viestintään ja mediaan liittyvää media- ja monilukutaitaitokoulutusta lukion opettajille (2006–2020). Rahoittajana Opetushallitus.

Tiedeviestinnän opintokokonaisuus
Tampereen yliopiston perustutkinto-opiskelijoille sekä väitöskirjatutkijoille ja tiedeviestinnästä kiinnostuneille eri alojen ammattilaisille. Opintokokonaisuus (5–20 op) toteutettiin C.V. Åkerlundin mediasäätiön tuella lukuvuosina 2018–2019, 2019–2020 ja 2020–2021.

Lisätietoja: Satu Seppä, satu.seppa at tuni.fi, 040 190 4131