Seminaarit, koulutukset ja tapahtumat

COMETin tutkijat toimivat asiantuntijuusalueidensa opettajina Tampereen yliopiston journalistiikan, viestinnän ja mediatutkimuksen tutkinto-opetuksessa, avoimessa yliopisto-opetuksessa sekä jatkuvan oppimisen tehtävissä. Lisäksi järjestämme tutkimusaloihimme liittyviä yleisöluentoja ja seminaareja sekä tilauskoulutuksia ja kehittämishankkeita.

COMET lecture series
Avoin luentosarja, jolla kuullaan media- ja viestintätutkimuksen asiantuntijaluentoja alan kansainvälisesti tunnetuilta tutkijoilta.

Journalistinen yleisötyö digiympäristössä (JYDY)
Journalismin nykyiset ja tulevat ammattilaiset kehittävät hankkeessa digiajan journalistista yleisötyötä yhdessä journalismin tutkijoiden kanssa.

Mediakritiikin iltapäivä
Avoin yleisötapahtuma joka helmikuussa osana kansallista Mediataitoviikkoa.

Mediatutkimustunnit
Lukiolaisille ja muille toisen asteen opiskelijoille ja opettajille. Sisältyvät tiedekasvatus- ja medialukutaitohankkeeseen Viestintä- ja mediatutkimuksen toisen asteen yhteys.

Opetustoimen henkilöstökoulutus
Journalismiin, viestintään ja mediaan liittyvää media- ja monilukutaitaitokoulutusta lukion opettajille. Rahoittajana Opetushallitus.

Tiedeviestinnän opintokokonaisuus (5–20 op)
Tampereen yliopiston perustutkinto-opiskelijoille sekä väitöskirjatutkijoille ja (maksullisena koulutuksena) tiedeviestinnästä kiinnostuneille eri alojen ammattilaisille. Opintokokonaisuus toteutetaan C.V. Åkerlundin mediasäätiön tuella lukuvuosina 2018–2019, 2019–2020 ja 2020–2021.

Lisätietoja: Satu Seppä, satu.seppa at tuni.fi, 040 190 4131