Seminaarit ja koulutukset

COMETin tutkijat toimivat asiantuntijuusalueidensa opettajina Tampereen yliopiston journalistiikan, viestinnän ja mediatutkimuksen tutkinto-opetuksessa, avoimessa yliopisto-opetuksessa sekä jatkuvan oppimisen tehtävissä. Lisäksi järjestämme tutkimusaloihimme liittyviä yleisöluentoja ja seminaareja sekä tilauskoulutuksia ja kehittämishankkeita.

COMET lecture series
Avoin luentosarja, jolla kuullaan media- ja viestintätutkimuksen asiantuntijaluentoja alan kansainvälisesti tunnetuilta tutkijoilta.

Mediakritiikin iltapäivä
Avoin yleisötapahtuma, joka järjestetään helmikuussa osana kansallista Mediataitoviikkoa.

Mediatutkimustunnit
Lukioiden korkeakouluyhteistyötä tukeva tiedekasvatus- ja medialukutaitohanke Viestintä- ja mediatutkimuksen toisen asteen yhteys.

Opetustoimen henkilöstökoulutus
Opetushallituksen rahoittamaa, journalismiin, viestintään ja mediaan liittyvää, lukion opettajille suunnattua media- ja monilukutaitoihin liittyvää koulutusta.

Tiedeviestinnän opintokokonaisuus (5–20 op)
Yhteinen opintokokonaisuus maisterivaiheen tutkinto-opiskelijoille, väitöskirjatutkijoille ja (maksullisena koulutuksena) viestinnän ammattilaisille. Opintokokonaisuus kuuluu Viestintätieteiden yksikön opetusohjelmaan Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa (ITC). Se toteutetaan C.V. Åkerlundin mediasäätiön tuella lukuvuosina 2018–2019, 2019–2020 ja 2020–2021.

Podcast-kurssi (5 op)
12 maksullista kurssipaikkaa työelämäprofessori Olli Seurin vetämällä journalistiikan tutkinto-opetuksen opintojaksolla. Hakemukset kurssille viimeistään 22.11.2019.

Lisätietoja: Satu Seppä, satu.seppa at tuni.fi, 040 190 4131