Yhteystiedot

Sijainti: Tampereen yliopiston keskustakampus
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tuni.fi, ellei toisin ole mainittu
Postiosoite: Tutkimuskeskus COMET, Viestintätieteiden yksikkö, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta (ITC), 33014 Tampereen yliopisto

COMETin johtoryhmä 2020: Laura Ahva/Heikki Heikkilä, Pekka Isotalus/Leena Mikkola, Asko Lehmuskallio, Kaarina Nikunen, Mari Pienimäki ja Satu Seppä

(Yhteistyö- ja puhujapyynnöt mielellään suoraan alan tutkijoille.)

Tutkimuskeskuksen johto

Mari Pienimäki

tutkimuspäällikkö
Lisätietoja

Asko Lehmuskallio

apulaisprofessori, tieteellinen johtaja, COMET-tutkimuskeskus
 • Tampereen yliopisto
 • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Professorit

Pekka Isotalus

professori, puheviestintä

Päätutkimusalueeni ovat poliittinen viestintä, viestintä sosiaalisessa mediassa ja johtamisviestintä. Lisäksi minulla on useita julkaisuja vuorovaikutuksesta läheisessä ja ammatillisissa vuorovaikutussuhteissa sekä suomalaisesta puhekulttuurista ja viestinnän oppimisen kysymyksistä.

 • pekka.isotalus@tuni.fi
 • +358503951173
 • +358503605221
 • Tampere University
 • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
 • Tavattavissa sopimuksen mukaan.

 • CV:
Lisätietoja

Sirkku Kotilainen

professori, mediakasvatus
 • sirkku.kotilainen@tuni.fi
 • +358401909719
 • Tampere University
 • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Mikko Lehtonen

professori, mediakulttuuri
 • mikko.lehtonen@tuni.fi
 • +358401909798
 • Tampere University
 • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
 • Plase contact me via email (mikko.lehtonen@tuni.fi) in case you want to meet me face-to-face.

Lisätietoja

Kaarina Nikunen

professori, viestinnän ja median tutkimus

Tutkimukseni tarkastelee laajasti ottaen sitä, miten media luo ymmärrystä maailmasta. Tutkimukseni keskeinen kysymys on, kuinka media muovaa tapoja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimintaan; miten media rakentaa solidaarisuutta ja yhteiskunnallista vastuuta globaalissa kontekstissa. Lähestyn tätä kysymystä yhteiskuntateorian, poliittisen taloustieteen ja kulttuurintutkimuksen kautta. Tapaustutkimukset kytkeytyvät erityisesti maahanmuuttoon ja pakolaisuuteen valottaen solidaarisuuden, mutta myös poissulkemisen ja vihamielisyyden rakentumisen eri muotoja ja rajoja. Yhtenä keskeisenä teemana on digitalisoituvan mediaympäristön tunnetalous eli tunteiden puhuttelu, mobilisointi ja kierto. Tähän liittyen tutkin datafikaation ja alustatalouden yhteiskunnallisia merkityksiä: millä tavalla suurten teknologiayritysten hallitsema mediaympäristö, data-käytännöt ja algoritmit vaikuttavat osallistumiseen ja kansalaisuuteen. 

Lisätietoja täältä  

 • kaarina.nikunen@tuni.fi
 • +358401904094
 • Tampere University
 • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Lisätietoja

Kaarle Nordenstreng

emerita/emeritus
 • kaarle.nordenstreng@tuni.fi
 • +358503185941
 • +358505665340
 • Tampere University
 • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Lisätietoja

Tarja Rautiainen-Keskustalo

professori, musiikintutkimus
 • tarja.rautiainen-keskustalo@tuni.fi
 • +358401909809
 • Tampere University
 • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Lisätietoja

Janne Seppänen

professori, tiedotusoppi, alana visuaalinen journalismi
 • janne.seppanen@tuni.fi
 • +358504201493
 • +358407377320
 • Tampere University
 • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Asko Lehmuskallio

apulaisprofessori, tieteellinen johtaja, COMET-tutkimuskeskus
 • Tampereen yliopisto
 • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Tutkijat

Laura Ahva

Tenure track -professori, Journalistiikka
 • laura.ahva@tuni.fi
 • +358505099219
 • Tampere University
 • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
 • Ota yhteyttä, niin sovitaan tapaaminen.

Lisätietoja

Marko Ala-Fossi

yliopistonlehtori, journalistiikka (radio ja audio) / journalism (radio and audio)

Marko Ampuja

akatemiatutkija
Lisätietoja

Paula Haara

projektitutkija
 • paula.haara@tuni.fi
 • +358503187677
 • Tampere University
 • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Heikki Heikkilä

yliopistotutkija
 • heikki.heikkila@tuni.fi
 • +358503185926
 • Tampere University
 • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Jenni Hokka

tutkijatohtori
 • jenni.hokka@tuni.fi
 • +358401904295
 • Tampere University
 • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Jukka Huhtamäki

projektipäällikkö
 • jukka.huhtamaki@tuni.fi
 • +358405854771
 • Tampere University
 • Johtamisen ja talouden tiedekunta

Miina Kaartinen

tohtoriopiskelija
 • miina.kaartinen@tuni.fi
 • 0456740667
 • Tampere University
 • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Lisätietoja

Saara Kallio

apurahatutkija
 • saara.m.kallio@tuni.fi
 • Tampere University
 • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Lisätietoja

Veera Kaleva

apurahatutkija
 • veera.kaleva@tuni.fi
 • Tampere University
 • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Lisätietoja

Jarkko Kangas

 • jarkko.kangas@tuni.fi
Lisätietoja

Kari Koljonen

yliopistonlehtori
 • kari.koljonen@tuni.fi
 • +358503185932
 • Tampere University
 • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Lisätietoja

Venla Kuuluvainen

apurahatutkija
 • venla.kuuluvainen@tuni.fi
 • +358503182493
 • Tampere University
 • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
 • Sopimuksen mukaan

Lisätietoja

Hanna Kuusela

yliopistotutkija
 • hanna.kuusela@tuni.fi
 • 050 5142264
 • Tampere University
 • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Lisätietoja

Matti Kortesoja

tutkijatohtori

Mirka Muilu

väitöskirjatutkija
 • mirka.muilu@tuni.fi
 • +358503182385
 • Tampere University
 • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Kaisa Murtoniemi

apurahatutkija
 • kaisa.murtoniemi@tuni.fi
 • Tampere University
 • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Lisätietoja

Jenni Niemelä-Nyrhinen

tutkijatohtori
 • jenni.niemela-nyrhinen@tuni.fi
 • Tampere University
 • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Lisätietoja

Svetlana Pasti

yliopisto-opettaja
 • svetlana.pasti@tuni.fi
 • +358503185930
 • Tampere University
 • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Anna Rantasila

väitöskirjatutkija
 • anna.rantasila@tuni.fi
 • +358503187371
 • Tampere University
 • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Esa Reunanen

yliopistotutkija
 • esa.reunanen@tuni.fi
 • +358503185943
 • Tampere University
 • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Lassi Rikkonen

väitöskirjatutkija
 • lassi.rikkonen@tuni.fi
 • +358503182597
 • Tampere University
 • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Ida Roivainen

projektitutkija, (NSR)
 • ida.roivainen@tuni.fi
 • +358503182258
 • Tampere University
 • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Iiris Ruoho

yliopistonlehtori, journalistiikka ja viestintä
 • iiris.ruoho@tuni.fi
 • +358401904150
 • Tampere University
 • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Esa Sirkkunen

tutkija
 • esa.sirkkunen@tuni.fi
 • +358503185945
 • Tampere University
 • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
 • Tavattavissa sopimuksen mukaan. 

Lisätietoja

Saara Särmä

tutkijatohtori (Suomen Akatemia)
 • saara.sarma@tuni.fi
 • +358503182516
 • Tampere University
 • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Lisätietoja

Karoliina Talvitie-Lamberg

tutkijatohtori
 • karoliina.talvitie-lamberg@tuni.fi
 • +358505223344
 • Tampere University
 • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Kaisa Tiusanen

väitöskirjatutkija
 • kaisa.tiusanen@tuni.fi
 • Tampere University
 • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Elina Tolonen

tutkija
 • elina.tolonen@tuni.fi
 • +358401901692
 • Tampere University
 • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Sinikka Torkkola

yliopistotutkija
 • sinikka.torkkola@tuni.fi
 • +358401909785
 • Tampere University
 • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Lisätietoja

Niina Uusitalo

apurahatutkija
 • niina.uusitalo@tuni.fi
 • +358503187259
 • Tampere University
 • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
 • Sopimuksen mukaan. 

Lisätietoja

Eliisa Vainikka

projektitutkija
Lisätietoja

Jari Väliverronen

projektitutkija
Lisätietoja

Projektipäälliköt

Satu Seppä

projektipäällikkö
 • satu.seppa@tuni.fi
 • +358401904131
 • Tampere University
 • Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Lisätietoja