Journalismi | Journalistinen työ | Viestintäammatit

Hankkeet on lueteltu nimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Hajaantuneen journalismin tulevaisuus
Tutkimus tarkastelee, kuinka startup-yrittäjyydestä, verkkoanalytiikasta ja tapahtumatuotannosta on tullut osa journalismia Suomessa.

Ilmastonmuutoksen visuaalinen representaatio journalismissa
Aineistona ovat Helsingin Sanomissa ja The Guardianissa julkaistut ilmastonmuutosta esittävät valokuvat.

Journalismia tekemässä
Etnografinen tutkimus kahden maakuntalehden journalistisista käytännöistä 2000-luvun alussa: Kuinka toimittajat työssään käyttävät valtaa suhteessa siihen, miten journalismi toimituksessa käsitetään.

MediaClimate 2.0: Ilmastopolitiikka ja verkottunut journalismi
Miten globaali, verkottunut ja avoimessa ympäristössä toimiva journalismi välittää ja tulkitsee tietoa ja poliittisia toimintamalleja koskien ilmastonmuutosta.

Moniääninen journalismi – ihanne, määre ja mahdollisuus
Väitöstutkimus selvittää, mitä käsite “moniääninen journalismi” tarkoittaa ja millaista potentiaalia siinä on journalismin kehittämiseksi. Lisätietoja tutkija Matleena Ylikosken henkilöprofiilissa.

Oulun seksuaalirikosskandaali hybridissä mediaympäristössä
Miten suomalainen uutismedia suoriutui vuonna 2018 Oulussa ulkomaalaistaustaisten miesten seksuaalirikosepäilyjen uutisoinnista.

Reilu data – Uudet eettiset toimintamallit dataistuneessa ja medioituneessa yhteiskunnassa
Projektin tavoitteena on herättää keskustelua ja kasvattaa tietoisuutta algoritmien ja datan merkityksestä kansalaisten osallistumisen kannalta, ja aktivoida mahdollisia vaihtoehtoja ja uusia käytäntöjä.

Reuters Institute Digital News Report – Suomen maaraportti
Suomenkielinen raportti Reuters Instituutin kansainväliseen uutismedian käyttötutkimukseen; tutkimuksen keskeiset tulokset Suomen näkökulmasta.

Suomalaisiin journalisteihin kohdistuva ulkoinen vaikuttaminen
Vaikuttamisen menetelmät ja toimittajien kokemuksia vaikutusyrityksistä.

Toimittajien yksilöllistyvät polut
Pitkittäistutkimus journalistien ura- ja elämänpoluista. Tutkimuksessa seurataan noin neljääkymmentä journalistiksi kouluttautunutta henkilöä kaikkiaan kymmenen vuoden ajan.

Time for Change: Finnish Political Journalism in the 2010s
Suomalaisen politiikan journalismin muutoskehitys 2010-luvulla.

Verkkouutisten kommentointi -kyselytutkimus
Kuka verkossa kommentoi, miten ja miksi?

Yhtiö vai yrittäjyys?
Miten tulevat toimittajat Shanghaissa ja Pietarissa näkevät ammatillisen menestyksensä digitaalisessa uutisekosysteemissä.

YouTuben “girlbossit”. Yrittäjäkeskeinen naiseus uusliberalistisen mediatyön aikakaudella
Väitöskirjatutkimus käsittelee YouTuben lifestyle-kanavia ja niihin kytkeytyvää yrittäjäkeskeistä naiseutta.

Päättyneet tutkimushankkeet