Konfliktit | Hyvinvointi

Hybridi terrori
Terroristinen väkivalta globaalina mediatapahtumana – kohti uutta tutkimusmallia (HYTE)

Kohti parempaa yliopistomaailmaa: strateginen johtaminen ja yliopistoyhteisön kokemukset Tampere3-fuusiossa
Miten organisaation ja johtamisjärjestelmän yhä syvempi strategisoituminen ja ”tarinallistuminen” suhteutuvat yliopistoyhteisön kokemuksiin sekä näkemyksiin muuttuvasta yliopistosta ja tieteentekemisen ehdoista.

Terveyskuri kontrolliyhteiskunnan mediassa
Hegemoninen kunnon kansalaisuus ja terveyskuri populaarissa terveysviestinnässä.

Päättyneet tutkimushankkeet