Visuaalinen kulttuuri

Datavisualisointien esittäminen lisätyn todellisuuden tarinoissa (DELTA)
Suuriin tietokantoihin perustuvia datavisualisointeja lisätyn todellisuuden sovelluksissa.

Digitaaliset kasvot
Kasvojen merkitys tietoteknisessä vuorovaikutuksessa.

Kuvajournalismin etiikka digitaalisen kierron ja sosiaalisen median aikakaudella
Millä tavoin valokuvien digitaalinen kierto ja sosiaalinen media vaikuttavat ammattimaiseen uutiskuvavälitykseen.

Kuvitetut ilmastotunteet
Projekti tutkii, teoretisoi ja kehittää ilmastonmuutoksen visuaalista esittämistä mediankäyttäjien näkökulmasta.

MEMEPOL – Meemien merkityksellistämää maailmanpolitiikkaa
Miten erilaiset toimijat valtioista aktivisteihin tuottavat ja levittävät meemejä pyrkiessään vaikuttamaan kansainväliseen politiikkaan

Post-digitaaliset valokuvan epistemologiat. Valokuvallinen totuus mediamaiseman digitalisoitumisen jälkeen (PEPI)
Projektissa yhdistyvät, kokeellinen psykologia, media- ja journalismin tutkimus sekä taiteellinen tutkimus.

Sharenting ja muuttuva medialapsuus
Miksi vanhemmat jakavat lastensa kuvia sosiaalisessa mediassa ja miten sharenting kietoutuu verkon promootiokulttuureihin.

Tunteet ja vastuullisuus immersiivisessä journalismissa (EMORES)
VR-journalismin tunnevaikutukset sekä vaikutusten suhde journalistiseen etiikkaan.

VIRJOX – Elämyksellisiä palveluita virtuaalitodellisuudessa
Ideoi, luo, toteuttaa ja testaa virtuaalitodellisuuteen perustuvia palvelukonsepteja, ympäristöjä ja journalistisia tarinankerronnan muotoja oikeissa käyttökonteksteissa.

Visual Studies Lab
Brings together several research projects, including Digital Face (DIFA), Post-Digital Epistemologies of the Photographic Image (PEPI), Banal Surveillance (Bansur) and Imag(in)ing Democracy (ImagiDem).

YouTuben “girlbossit”. Yrittäjäkeskeinen naiseus uusliberalistisen mediatyön aikakaudella
Väitöskirjatutkimus käsittelee YouTuben lifestyle-kanavia ja niihin kytkeytyvää yrittäjäkeskeistä naiseutta.

Päättyneet tutkimushankkeet