Visuaalinen kulttuuri

Hankkeet on lueteltu nimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Digitaalinen luonto. Luontosuhde digitaalisen kulttuurin aikakaudella
Väitöskirjatutkimus digitaalisen aikakauden vaikutuksesta suomalaiseen luontosuhteeseen ja -kokemukseen.

Kuva edellä − Kotimaisten uutistuottajien visuaalinen tarinankerronta, motivaatiot ja strategiat Instagramissa
Hankkeessa tuotetaan kattava selvitys suomalaisten uutismediaorganisaatioiden läsnäolosta ja kuvallisista kerrontastrategioista Instagramissa.

MEMEPOL – Meemien merkityksellistämää maailmanpolitiikkaa
Miten erilaiset toimijat valtioista aktivisteihin tuottavat ja levittävät meemejä pyrkiessään vaikuttamaan kansainväliseen politiikkaan

Post-digitaaliset valokuvan epistemologiat. Valokuvallinen totuus mediamaiseman digitalisoitumisen jälkeen (PEPI)
Projektissa yhdistyvät, kokeellinen psykologia, media- ja journalismin tutkimus sekä taiteellinen tutkimus.

Sharenting ja muuttuva medialapsuus
Miksi vanhemmat jakavat lastensa kuvia sosiaalisessa mediassa ja miten sharenting kietoutuu verkon promootiokulttuureihin.

Visual Studies Lab
Brings together several research projects, including Digital Face (DIFA), Post-Digital Epistemologies of the Photographic Image (PEPI), Banal Surveillance (Bansur) and Imag(in)ing Democracy (ImagiDem).

YouTuben “girlbossit”. Yrittäjäkeskeinen naiseus uusliberalistisen mediatyön aikakaudella
Väitöskirjatutkimus käsittelee YouTuben lifestyle-kanavia ja niihin kytkeytyvää yrittäjäkeskeistä naiseutta.

Päättyneet tutkimushankkeet