MEMEPOL – Meemien merkityksellistämää maailmanpolitiikkaa

MEMEPOL-projekti keskittyy analysoimaan visuaalista maailmanpolitiikkaa eli sitä, miten erilaiset toimijat valtioista aktivisteihin tuottavat ja levittävät meemejä sosiaalisessa mediassa ja internetissä pyrkiessään vaikuttamaan kansainväliseen politiikkaan. Meemit ovat oivia strategisen kommunikaation ja propagandan välineitä, sillä ne tuottavat huumorin keinoin monimutkaisista maailmanpoliittisista ongelmista yksinkertaistettuja selityksiä. Meemit sekä pönkittävät olemassaolevia valtasuhteita että haastavat niitä.

Projekti pyrkii lisäämään ymmärrystä siitä, miten meemit leviävät ja miksi jotkut kuvat politisoituvat ja toiset eivät politisoidu. Teoreettisesti ja metodologisesti projekti on poikkitieteellinen, se ammentaa erityisesti taideperusteisista tutkimusmenetelmistä ja hyödyntää innovatiivista kollaasimetodologiaa sekä tutkimuksen välineenä että sen tulosten kommunikoimiseen.

Projektin akateeminen anti liittyy visuaalisuuden ja politiikan monimuotoisten suhteiden teoretisointiin ja syvempään ymmärrykseen. Projektin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteena on edistää visuaalista poliittista lukutaitoa ja kriittistä ajattelua.

Rahoittaja: Suomen Akatemia

Tutkimuskausi: 20192022

Tutkija: Tutkijatohtori, YTT Saara Särmä, saara.sarma at tuni.fi