Julkisuus | Yksityisyys

Hankkeet on lueteltu nimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Banaali valvonta. Yksityisyysparadoksin syitä ja keinoja sen välttämiseen (BANSUR)
Miksi ihmiset sanovat olevansa huolissaan omasta yksityisyydestään, mutta eivät useinkaan toimi tämän huolenaiheen mukaisesti.

Intiimiys datavetoisessa kulttuurissa (IDA)
Hankkeessa analysoidaan datavetoisen kulttuurin vaikutusta sosiaalisiin suhteisiin ja kehitetään demokraattisia tapoja henkilökohtaisen datan hallitsemiseen, suojaamiseen, jakamiseen ja käyttöön.

Reilu data – Uudet eettiset toimintamallit dataistuneessa ja medioituneessa yhteiskunnassa
Projektin tavoitteena on herättää keskustelua ja kasvattaa tietoisuutta algoritmien ja datan merkityksestä kansalaisten osallistumisen kannalta, ja aktivoida mahdollisia vaihtoehtoja ja uusia käytäntöjä.

Sharenting ja muuttuva medialapsuus
Miksi vanhemmat jakavat lastensa kuvia sosiaalisessa mediassa ja miten sharenting kietoutuu verkon promootiokulttuureihin.

Päättyneet tutkimushankkeet