Julkaisuja

Tältä sivulta löydät erilaisia Cometin tutkijoiden tuottamia julkaisuja: tutkimusraportteja, konferenssipapereita, datakokoelmia, yms. materiaalia, joka kertoo Cometissa tehdystä tutkimuksesta ja sen tuloksista.

Osa julkaisuista on vertaisarvioimattomia. Valtaosa Cometin tutkijoiden julkaisuista on kansainvälisesti tai kotimaisesti vertaisarvioituja tekstejä (julkaistu esimerkiksi tieteellisissä lehdissä ja kirjoissa) ja näitä kaikkia ei ole listattu tällä sivulla. Kuitenkin tältäkin sivulta löytyy myös linkkejä vertaisarvioituihin tutkimuksiin (esim. Tampere University Pressin, Vastapainon, Routledgen ja Sagen julkaisut; Media & viestintä -artikkelit).

Osa sopimustutkimusten raporteista on vain tilaajan käytössä. Projektikohtaisilla sivuilla, tutkijoiden omilla sivuilla sekä Tampereen yliopiston TUNICRIS-tutkimustietojärjestelmässä on lisää julkaisuja.

Tämä sivusto on pelkkä listaus ja materiaalien varsinainen säilytyspaikka on Tampereen yliopiston avoin julkaisuarkisto Trepo. Sieltä saatat löytää myös papereita, joita ei ole vielä lisätty tänne.

Joidenkin vanhempien julkaisujen linkit eivät enää toimi, koska ne johtivat Tampub-järjestelmään, josta paperit on myöhemmin siirretty Trepoon. Jos etsimäsi julkaisu ei aukea linkistä, kokeile etsiä se haku-toiminnolla Treposta.


2023

Heikkilä, Heikki; Hellman, Heikki & Ovaska, Liisa: Mä lehden luin. Yleisön suhde painettuun ja digitaaliseen sanomalehteen. Tampere University Press. Obsläs-menetelmää hyödyntävä tutkimus katsoo sanomalehteä ja sen murrosta lukijan näkökulmasta ja tarkastelee yleisösuhdetta kolmella eri alustalla: paperilehtenä, digitaalisena näköislehtenä ja verkkolehtenä.

Ylikoski, Matleena: Journalismin moniäänisyyden mittaaminen: Moniäänisyysmittari – Journalismin moniäänisyyttä mittaamassa ja kehittämässä -hanke 2021–2022. Helmikuussa 2023 päättyneen Moniäänisyysmittari-hankkeen loppuraportti ja suositukset.

2022

Kangaspunta, Veera: Verkkouutisia kommentoivat käyttäjät. Kyselytutkimuksen loppuraportti. Raporttiin on koottu tilastoja ja vertailuja Verkkouutisten kommentointi -kyselytutkimuksesta keväältä 2020.

Euromedia Ownership Monitor -hanke seuraa median omistuksen läpinäkyvyyttä 15 Euroopan maassa.

Ahva, Laura; Järvipetäjä, Milla; Koljonen, Kari; Raunio, Samuel; Reunanen, Esa: Lähtöjä median ammattipoluille. Journalismia opiskelevien käsityksiä media- ja viestintä alan  ammateista sekä omasta tulevaisuudestaan alalla.

Noppari, Elina: Pahan ja pelon näyttämöllä. Oulun seksuaalirikokset hybridinä mediatapahtumana. Tutkimusraportti perkaa Oulun seksuaalirikosten uutisointia (2019) ja rikoksista käytyä julkista keskustelua.

Hiltunen, Ilmari; Suuronen, Aleksi ja Pöyhtäri, Reeta: Journalistien painostus ja uhkailu Suomessa: yleisyys ja vaikutukset. (Media & viestintä 2/2022) Tutkimuskatsaus tarkastelee painostuksen ja uhkailun yleisyyttä sekä koettuja seurauksia suomalaisten ammattijournalistien keskuudessa. Artikkelin liitteet (pdf):

2021

Komeetan jäljillä -podcast. Jaakko Suorsan toimittama seitsenosainen podcast-sarja kertoo tutkijoiden omalla äänellä journalismin, viestinnän ja median tutkimuksesta Tampereen yliopistossa.

Tarinoita Cometista. Kokoelma Tutkimuskeskus Cometiin liittyviä muistoja ja tarinoita sen 25-vuotisen historian varrelta. Kirjoittajina joukko Cometissa työskennelleitä tai muulla tavoin sen toiminnassa mukana olleita henkilöitä. Oman muistosi tai tarinasi Cometista voit jakaa kanssamme verkkolomakkeella.

Reunanen, Esa &  Kunelius, Risto: Medioitunut valta ja politiikan paluu: Kyselytutkimus suomalaispäättäjien suhteesta mediaan 2009 ja 2019 (Tampere University Press)

2020

Borg, Sami; Koljonen, Kari: Käyttöliittymä vaaleihin. Tutkimus vaalikoneista kansalaisten, ehdokkaiden ja journalismin näkökulmista (Tampere University Press)

Reunanen, Esa; Väliverronen, Jari: Tupo ja media. Talous- ja työmarkkinapoliittisen julkisuuden toimintahorisontit kolmella vuosikymmenellä (Tampere University Press)

Kumpu, Ville: Ympäristö, politiikka ja julkisuus : Kolme tapaustutkimusta journalistisen julkisuuden rakentumisesta ja merkityksestä ympäristöpolitiikassa (Tampere University Press)

Haara, Paula ja Lehmuskallio, Asko: Ruumiin ja dokumenttien kytkökset: Suomen passin historia (Suomen valokuvataiteen museon julkaisuja 51)

2019

Kantola, Anu ja Kuusela, Hanna: Huipputuloiset — Suomen rikkain promille (Vastapaino)

Seppä, Satu ja Luostarinen, Heikki: Yhdistelmäopetuksen käsikirja. Kokemuksia tutkinto-opetuksen ja jatkuvan oppimisen yhdistämisestä Tampereen yliopistossa.
JOTOS-työryhmän julkaisu tuotettu osana Tampereen yliopiston Jatkuvan oppimisen ekosysteemi -hanketta.

Nikunen, Kaarina: Media Solidarities. Emotions, Power and Justice in the Digital Age. Sage Publications.

Sisältösekaannuksen selviytymisopas
Informaatiokaaos ja luottamus perinteiseen mediaan -hankkeen tuottama online-käsikirja.

2018

Datajournalismi tutuksi
Datajournalismin mahdollisuudet mobiililistuvassa mediaympäristössä -hankkeen tuottama 11-osainen videosarja.

2017

Haara, Paula; Reunanen, Esa; Näsi, Matti; Kivivuori, Janne: Väkivalta pirstaloituvassa mediamaisemassa. Fokusryhmätutkimus uhkan kokemuksesta ja rikostiedon lähteistä

Ahva, Laura; Haara Paula; Hautakangas, Mikko: Sovittelujournalismin käsikirja

Gröndahl, Laura; Suutela, Hanna; Männistö, Anssi: Journalistisen dokumenttiteatterin mahdollisuus

Harju, Auli; Koljonen, Kari; Heinonen, Ari: Yyteistä uuteen alkuun: toimittajien kertomuksia mediatyön murroksesta

Sirkkunen Esa; Haara Paula: Yksityisyys ja notkea valvonta

2016

Mäenpää Jenni: Todeksi tehty valokuva. Objektiivisuuden rakentuminen uutiskuvajournalismissa
Väitöskirja. Tampere University Press.

Seuri Olli: Historian journalistinen esittäminen. 1960-luku Helsingin Sanomissa vuosina 2008 ja 2013
Väitöskirja. Tampere University Press.

Kumpu Ville: Tulevaisuuden kuvitteleminen journalismissa: Tekstianalyyttinen tulkinta journalismin tulevaisuusmielikuvituksesta
Väitöskirja. Tampere University Press.

Kuuluvainen Venla: Supportive Communication in Al-Anon Mutual-aid Groups
Väitöskirja. Tampere University Press.

Valaskivi Katja: Cool Nations. Media and the Social Imaginary of the Branded Country.
London: Routledge

Custódio Leonardo: Favela media activism. Political trajectories of low-income Brazilian youth
Väitöskirja. Tampere University Press

Custódio Leonardo: Midiativismo de Favela. Reflexões sobre o processo de pesquisa

2015

Mäenpää Jenni: Tulevaisuuden toimittajat. Journalistiopiskelijoille suunnatun surveyn tuloksia Suomesta

Noppari Elina, Raittila Pentti, Männikkö Pirita: Ulvilan surman uutisointia paperilla ja verkossa

Nordenstreng, Kaarle & Thussu, Daya (eds.): Mapping BRICS Media
Routledge

2014

Pöyhtäri Reeta, Väliverronen Jari & Ahva Laura: Mistä on suomalainen toimittaja tehty? Worlds of Journalism -surveyn tuloksia Suomesta

Hokka Jenni: Kakkoselta kaikelle kansalle: Kuulumisen politiikka YLE TV2:n arkirealistisissa sarjoissa
Väitöskirja. Tampere University Press

Luostarinen Heikki & Raittila Pentti: Journalistin vapaus
Vastapaino

Noppari Elina: Mobiilimuksut – Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos, osa 3

Pöyhtäri Reeta: Immigration and ethnic diversity in Finnish and Dutch magazines. Articulations of subject positions and symbolic communities
Väitöskirja. Tampere University Press

Reunanen, Esa & Koljonen, Kari: Toimittajan sanansijat
Tampere University Press

Seppänen Janne: Levoton valokuva
Vastapaino

Torkkola Sinikka: Tutkimusraportti Vaaliraha ja lautakasa journalismissa – kohun lietsoja vai vastuullinen arvioija

Yagodin Dmitry: The Blogization of Journalism – How blogs politice media and social space in Russia
Väitöskirja. Tampere University Press

2013

Kari Koljonen: Seuraa johtajaa! Väliportaan päällikkötoimittajien muuttuvat roolit
Tampere University Press

Kari Koljonen: Kriisi journalismissa: Kansakunnan katastrofit ja muuttuva professio
Väitöskirja, Tampere University Press

Lehtonen, Pauliina: Itsensä markkinoijat. Nuorten journalistien urapolut ja yksilöllistyvä työelämä
Tampere University Press

Lehtonen Pauliina: Julkisesti uskottavat – Kansalaisten kokemuksellinen tieto ja performatiiviset osallistumiskäytännöt
Väitöskirja, Tampere University Press

Reeta Pöyhtäri, Paula Haara ja Pentti Raittila: Vihapuhe sananvapautta kaventamassa
Tampere University Press

Esa Reunanen (toim.): Pienempään kuosiin. Helsingin Sanomien ja Satakunnan Kansan tabloidi-uudistus sisällön, tekijöiden, lukijoiden ja ilmoittajien näkökulmasta

Uskonto ja media -teemanumero, Media & Viestintä, 2/2013, toim. Jenni Hokka, Johanna Sumiala, Katja Valaskivi ja Suvi Laakso

Vainikka Eliisa, Noppari Elina, Heinonen Ari ja Huhtamäki Jukka: Twiiteryhmiä ja uutispäivittelyä – toimittajana sosiaalisessa mediassa

Journalismikritiikin vuosikirja 2013, toim. Heidi Kurvinen

2012

Suikkanen Risto, Holma Aino ja Raittila Pentti: Muuttumaton uutinen? Suomalaisen uutismedian vuosiseuranta 2007-2012, loppuraportti

Heikkilä Heikki, Ahva Laura, Siljamäki Jaana ja Valtonen Sanna: Kelluva kiinnostavuus – Journalismin merkitys ihmisten sosiaalisissa verkostoissa.
Vastapaino 2012

Lammassaari Tiina: Piilomainonta ja Julkisen sanan neuvosto

Herkman Juha & Vainikka Eliisa: Lukemisen tavat – Lukeminen sosiaalisen median aikakaudella
Tampere University Press

Herkman Juha & Vainikka Eliisa: Uudet lukemisyhteisöt, uudet lukutavat

Heinonen Ari (toim.): Tablettijournalismia tutkimassa

Sirkkunen Esa & Cook Clare (eds.): Chasing Sustainability on the Net: International research on 69 journalistic pure players and their business models

Haara Paula: Viestintäalan ja -ammattien tulevaisuuden osaamistarpeita. Esiselvitys viestintäalan laadullisen ennakoinnin hankkeelle

Maasilta Mari (toim.): Maahanmuutto, media ja eduskuntavaalit
Tampere University Press

Noppari Elina ja Hautakangas Mikko: Kovaa työtä olla minä – Muotibloggaajat mediamarkkinoilla
Tampere University Press

Reunanen Esa ja Harju Auli: Media iholla. Politiikan julkisuus kansanedustajien ja aktivistien kokemana
Tampere University Press

Journalismikritiikin vuosikirja 2012, toim. Johanna Vehkoo

2011

Harju Auli, Männistö Anssi ja Heinonen Ari: Debattia tableteista. Pohjustusta lukulaitejournalismin tutkimiseksi

Kangaspunta Seppo (toim.): Yksilöllinen yhteisöllisyys. Avaimia yhteisöllisyyden muutoksen ymmärtämiseen.

Lehtisalo Anneli: ”Tänne kaikki nyt moi”. Tyttöjenlehdet kohtamisen ja vuorovaikutuksen tiloina

Nikunen Kaarina: Enemmän vähemmällä. Laman ja teknologisen murroksen vaikutukset suomalaisissa toimituksissa 2009-2010

Ruoho Iiris ja Saarenmaa Laura: Edunvalvonnasta elämänpolitiikkaan. Naistenlehdet journalismina ja julkisuutena

Uusitalo Niina, Vehmas Susanna ja Kupiainen Reijo: Naamatusten verkossa. Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos, osa 2

Journalismikritiikin vuosikirja 2011, toim. Sanna Kivimäki

2010

Julkisot, yleisöt ja media, Veikko Pietilä ja julkisuuspiiri. Suomennoksia ja kirjoituksia julkisista vuorovaikutus- ja toimintamuodoista
Tampere University Press 2010

Maasilta Mari: Suomen televisio ja monikulttuuriset yleisöt
Tampere University Press 2010

Puustinen Liina ja Seppänen Janne: Luottamuksen kuva. Lukijoiden näkemyksiä uutiskuvien uskottavuudesta

Pentti Raittila, Kari Koljonen ja Jari Väliverronen: Journalism and School Shootings in Finland 2007-2008
Tampere University Press

Ruoho Iiris ja Torkkola Sinikka: Journalismin sukupuoli

Simola Anna ja Reunanen Esa: Kaikki toistaiseksi hyvin. Kansainvälinen finanssikriisi talousjournalismissa

Suikkanen Risto ja Syrjälä Hanna: Suomalaisen uutismedian vuosiseuranta 2010

Journalismikritiikin vuosikirja 2010, toim. Katariina Kyrölä

2009

Marko Ala-fossi ja Paula Haara: Toimiluvanvaraisten radioiden sisältötutkimus 2009
Viestintäviraston julkaisuja 5/2009

Kunelius Risto, Noppari Elina ja Reunanen Esa: Media vallan verkoissa

Mäenpää Jenni ja Männistö Anssi: Kun kaikki videoivat kaikkea. Liikkuva kuva sanomalehden sivuilla

Raittila Pentti; Haara Paula; Kangasluoma Laura; Koljonen Kari; Kumpu Ville ja Väliverronen Jari: Kauhajoen koulusurmat mediassa

Reunanen Esa ja Suhonen Pertti: Suomen eurovaaliehdokkaat ideologian ulottuvuuksilla. Analyysi Yleisradion vaalikoneelle annetuista vastauksista vuoden 2009 vaaleissa

Torkkola Sinikka ja Ruoho Iiris: Subscribing to a woman editor-in-chief? Female and male editors´views on the impact of gender on careers

Torkkola Sinikka ja Ruoho Iiris: Tilauksessa naispäätoimittaja? Nais- ja miespäälliköiden näkemykset ja kokemukset sukupuolen vaikutuksesta uraan

Valaskivi Katja: Pokemonin perilliset. Japanilainen populaarikulttuuri Suomessa

Journalismikritiikin vuosikirja 2009, toim. Auli Harju

2008

Ala-Fossi Marko ja Holma Aino: Toimiluvanvaraisten radioiden sisältötutkimus 2008
Viestintäviraston julkaisuja 9/2008

Heinonen Ari: Yleisön sanansijat sanomalehdissä

Jyrkiäinen Jyrki: Journalistit muuttuvassa mediassa

Kangaspunta Seppo: Keskeneräistä pakolla. Tutkimus digi-tv:n ja mediateknologian kotouttamisesta

Kivioja Pasi: Iltapäivälehdet mediakentän ja yhteiskunnan muutoksessa

Lietsala Katri ja Sirkkunen Esa: Social media. Introduction to the tools and processes of participatory economy

Maasilta Mari, Simola Anna ja Af Heurlin Heidi: Maahanmuuttaja mediankäyttäjänä

Maasilta Mari, Rahkonen Juho ja Raittila Pentti: Islam suomalaisissa joukkoviestimissä

Mäenpää Jenni: Muokkausta ja manipulaatiota. Digitaalisen kuvankäsittelyn rajat suomalaisissa sanoma- ja aikakauslehdissä Tampere University Press

Mäntylä Jorma ja Karilainen Juha: Journalistietiikan kehitys Suomessa ja Euroopassa 1995 – 2007
Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja B 49

Noppari Elina, Uusitalo Niina, Kupiainen Reijo ja Luostarinen Heikki: ”Mä oon nyt online!” Lasten mediaympäristö muutoksessa

Podracing-hankkeen loppuraportti Mobile TV should be more than a television

Pentti Raittila, Katja Johansson, Laura Juntunen, Laura Kangasluoma, Kari Koljonen, Ville Kumpu, Ilkka Pernu ja Jari Väliverronen: Jokelan koulusurmat mediassa

Simola Anna: Tervetullut työvoimaksi. Työperäinen maahanmuutto mediassa

Suikkanen Risto, Saloniemi Aira ja Holma Aino: Suomalaisen uutismedian vuosiseuranta 2008

Journalismikritiikin vuosikirja 2008, toim. Maarit Jaakkola

2007

Ala-Fossi Marko: Toimiluvanvaraisten radioiden sisältötutkimus 2007
Viestintäviraston julkaisuja 9/2007

Kauhanen Erkki ja Noppari Elina: Innovation, Journalism and Future Final report of the research project Innovation Journalism in Finland (Innovaatiojournalismi Suomessa – PowerPoint-materiaali)

Luostarinen Heikki, Eskonen Hanna, Horsti Karina, Nikunen Kaarina ja Pöyhtäri Reeta: Maahanmuutto ja media. Eurooppalaista tutkimusta ja kotimaisia ennusteita

Raittila Pentti, Creutz Karin ja Maasilta Mari: Islam suomalaisissa joukkoviestimissä (väliraportti)

Raittila Pentti (toim.): Keskusteluja etnisyydestä mediassa. Suomalaisten, maahanmuuttajien ja tutkijoiden tulkintoja

Reunanen Esa: Toimitustilasto 2006, Syventävä sisällönanalyysi

Rättilä Tiina: Sosiaalisen median mahdollisuudet kodin, koulun ja kunnan viestinnässä

Saloniemi Aira ja Suikkanen Risto: Suomalaisen uutismedian vuosiseuranta

Syrjälä Hanna: Väkivalta lööppijulkisuudessa

Syrjälä Hanna: 7 päivää -lehden kansien ja iltapäivälehtien lööppien yhteiset aiheet

Journalismikritiikin vuosikirja 2007, toim. Satu Seppä

2006

Aittapelto Antti ja Koljonen Kari: Vakiintumisen aika Elcoteq ja talousjournalismin suhdanteet 2002 – 2005

Ala-Fossi Marko: Toimiluvanvarainen radiotarjonta 2005 (raportti pdf-muodossa) Yksityisten analogisten radiokanavien sisältötarjonta 16 suomalaiskaupungissa
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisu 4/2006

Digitaalinen LähiTV hankkeen loppuraportti: ”Kato, nyt sää oot telkkarissa” Digitaalinen LähiTV paikallisyhteisöjen viestinnässä

Kupiainen Reijo, Niinistö Hanna, Pohjola Kirsi ja Kotilainen Sirkku: Mediakasvatusta alle 8-vuotiaille. Keväällä 2006 toteutetun Mediamuffinssi-kokeilun arviointia

Suikkanen Risto: Raportti STT:n käyttäjäkyselystä 2005

Journalismikritiikin vuosikirja 2006, toim. Laura Ruusunoksa

2005

Kotilainen Sirkku ja Sintonen Sara (toim.): Mediakasvatus 2005. Kansalliset kehittämistarpeet
Oikeusministeriön julkaisu 5/2005

Noppari Elina: Peruskartoitus digitaalisen median koulutuksesta ja tutkimuksesta Tampereen seudulla

Rahkonen Juho: Journalisti hyökyaallon harjalla. Aasian katastrofi uutistyön tekijöiden kokemana

Raittila Pentti (toim.): Etnisyyttä, rasismia ja dialogia sanomalehdissä ja internetissä

Roos Jonna: Etnisyys ja rasismi radiossa. Selvitys kahden päivän ohjelmavirrasta keväällä 2005. Rasismi ja etnisyys mediassa -projektin raportteja.

Seppä Satu (toim.): Media kansalaisuuden rakentajana, 4+4 puheenvuoroa median ja kansalaisuuden suhteista Tampereen yliopistolla 6.10.2005

Journalismikritiikin vuosikirja 2005 Tiedotustutkimus-lehden erikoisnumero 1/2005, toim. Juho Rahkonen

2004

Aalto Satu: Kaupunki mediassa. Tutkimus Tampereen kaupungin tiedottamisesta ja joukkoviestintäjulkisuudesta paikallisissa viestimissä

Koljonen Kari, Rajamäki Tiina ja Seppänen Janne: Valtakadun verkoissa. Toimitustyön organisointi ja kuvajournalistinen työprosessi Satakunnan Kansassa

Lehtonen Pauliina: Kansalaisten verkko – Sosiaalinen pääoma asukaslähtöisessä verkkojulkisuudessa
Cida, Civic Innovations and digital Applications -projektin raportti

Rahkonen Juho: Nato ja Media. Suomen turvallisuuspolitiikasta käyty julkinen keskustelu 2003 – 2004
Nato-keskustelu suomalaisessa mediassa -projektin tutkimusraportti

Sirkkunen Esa: Selvitys paikallisesta televisiotoiminnasta Suomessa (raportti pdf-muodossa)

Sirkkunen Esa ja Kotilainen Sirkku (toim.): Toimijaksi tietoverkoissa. Raportti kansalaislähtöisen verkkoviestinnän mahdollisuuksista
Raportti englanninkielisenä: Towards active citizenship on the net

Suikkanen Risto: Toimittajien näkökulmia Suomen Tietotoimistoon. Vuoden 2004 kyselytutkimuksen tulokset

Valaskivi Jaakko: Community television Japanissa

Journalismikritiikin vuosikirja 2004, toim. Jukka Pietiläinen

2003

Kangaspunta Seppo: Terveyskanavan tarina. Analyysi digi-tv:n ensimmäisestä vaiheesta

Kangaspunta Seppo ja Huusko Marjo: Terveyskanava ei auennut. Terveyden ja hyvinvoinnin yhteisötelevisio -tutkimusprojektin loppuraportti

Mikko Grönlund, Timo Toivonen, Hannele Antikainen, Asta Bäck, Auli Harju ja Esa Sirkkunen): Aikakauslehdet ja uusi teknologia
Liikenne- ja viestintäministeriö; julkaisut, tutkimus (2003 julkaisusarja A)

Noppari Elina: Monimediaalistuvassa viestintäympäristössä. Digi-TV:n henkilökohtaiset käyttöliittymät (Frendi) -projektin tutkimusraportti (pdf-muodossa)

Markkanen Mari ja Harju Auli: Etnisyys ja rasismi suomalaisissa nuortenlehdissä. Etnisyys suomalaisissa sanomalehdissä syys-lokakuussa 2001. Rasismi ja etnisyys mediassa -projektin raportteja.

Suihkonen Minna: ”Kukaan ei halua elää semmoista elämää, jossa omaa ääntä ei kuulu”. Haastattelututkimus etnisten vähemmistöjen omasta mediasta ja vähemmistötaustaisten toimittajien pääsystä valtamediaan. (Raportti pdf-muodossa). Rasismi ja etnisyys mediassa -projektin raportteja.

Suikkanen Risto: STT käyttäjiensä arvioitavana. Raportti vuoden 2002 kyselytutkimuksesta toimittajille

Journalismikritiikin vuosikirja 2003, toim. Pertti Vehkalahti

2002

Harju Auli: Journalistisen työn sääntely ja ammattietiikka

Harju Auli, Heinonen Ari, Noppari Elina: Julkisen tilan luonne viestintäympäristönä. MobTV -projektin työraportti 1

Kangaspunta Seppo ja Huusko Marjo: Yksisuuntaista odottelua. Terveyden ja hyvinvoinnin yhteisötelevisio -tutkimusprojektin väliraportti II

Kangaspunta Seppo ja Huusko Marjo: Revoluutiosta evoluutio. Terveyden ja hyvinvoinnin yhteisötelevisio -tutkimusprojektin väliraportti III

Koljonen Kari ja Heikkilä Heikki: Taru yrityksen herrasta. Elcoteq ja talousjulkisuuden suhdanteet vuosina 1997-2001

Noppari Elina: Julkinen tila viestintäympäristönä. Mobiilitelevision käyttökontekstia kartoittamassa

Pekkinen Anna-Maria: Rasismia Internetissä – vierasvihaisen nettiaineiston kartoittamisen väliraportti

Pekkinen Anna-Maria: Rasismia Internetissä – vierasvihaisen nettiaineiston kartoitus, loppuraportti

Raittila Pentti ja Vehmas Susanna: Etnisyys suomalaisissa sanomalehdissä 1999 – 2000, aineistoraportti

Raittila Pentti (toim. ): Etnisyys ja rasismi journalismissa
Tampere University Press

Raittila Pentti, Hokkanen Pekka, Kojo Matti ja Litmanen, Tapio (toim.): Ydinjäteihme suomalaisittain
Tampere University Press

Seppänen Janne: Kaksi kuvaa kaupungistani. Raportti hyvin yksinkertaisesta kuvaprojektista

Journalismikritiikin vuosikirja 2002, toim. Heikki Heikkilä ja Marjut Helminen

2001

Heikkilä, Heikki: Ohut ja vankka journalismi. Kansalaisuus suomalaisen uutisjournalismin käytännöissä 1990-luvulla.
Tampere University Press, Mediatutkimuksia 1, tiedotusopin väitöskirja.

Heinonen, Mäkinen, Ridell, Martikainen, Halttu, Sirkkunen: Locality in The Global Net. The Internet as a space of citizen communication and local publicness

Kangaspunta, Seppo ja Huusko, Marjo: ”Mahdollisuuksien avaruus”. Terveyden ja hyvinvoinnin yhteisötelevisio -tutkimusprojektin väliraportti, toukokuu 2001.

Kunelius, Risto: Hyvä journalismi? Keskusteluja kiinnostuneiden ja kokeneiden kansalaisten kanssa.
Suomen journalistiliitto, Mediakriittinen julkaisusarja:

Maasilta Mari: Kehitysyhteistyökirjoittelu 90-luvun suomalaisessa lehdistössä.

Noppari Elina, Valaskivi Katja ja Kunelius Risto: Koko kirkon kotimaa. Kolme näkökulmaa Kotimaalehteen ja Talentti-liitteeseen 2001.

Pentti Raittila (toim.): Mediat ydinjätettä hautaamassa. Eri intressiryhmien julkisuuteen pääsy, dialogi ja argumentointi ydinjätteen loppusijoitusta koskevassa keskustelussa 1999-2001. (raporttien ja artikkelien kirjoittajina Pentti Raittila, Susanna Vehmas, Laura Häkli ja Anna Tommola)

Journalismikritiikin vuosikirja 2001, toim. Elina Noppari ja Katja Valaskivi

2000

Heikkilä Heikki: Kotitoimituksen kaveri ja selkänoja. STT:n suoritus ja tulevaisuus toimittajien arvioitavina.

Heikkilä, Heikki & Kunelius, Risto: Julkisuuskoe. Kansalaiskeskustelun opetuksia koneistoille.
Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisuja 21

Heinonen, Mäkinen, Ridell, Martikainen, Halttu, Sirkkunen: Verkkotorilla. Internet kansalaisviestinnän ja paikallisen julkisuuden tilana. Paikallisuus verkkomediassa -projektin loppuraportti

Huusko Marjo: Kuluttajan portti. Kartoitus tietoverkkojen kuluttajapalveluista ja uuden palvelukonseptin hahmottelua.

Huusko Marjo: ”Saa vähän niinku toteuttaa itseään”. Aktiivien kokemuksia osallistumisesta Paikallisuus verkkomediassa -hankkeeseen.

Hynninen, Asko & Töyry, Maija & Heikkilä, Heikki: ”Mitä se ministeriön avoimuus voisi olla?” Kansalaisjärjestöjen arvioita valtionhallinnon tiedotuksesta uuden julkisuuslain ja internetin aikakaudella.
Valtioneuvoston kanslian raportteja 2000/4

Kunelius Risto: Hyvän ulottuvuuksia. Raportti ”ei kenen tahansa” journalismia arvioivista ajatuksista.

Kunelius, Risto: Juttuja lähiöstä

Kunelius, Risto & Ridell, Seija (toim.): Kaksi katsetta journalismiin

Mäkimattila Pirkko: ”Olen mukana”. Mansetori-sivuston käyttäjätutkimus

Raittila, Pentti: Ydinjätteen loppusijoitus mediassa. Julkishallinnon ydinjätetutkimusohjelmaan liittyvä joukkoviestinnän seurantatutkimus

Raittila, Pentti & Kutilainen, Tommi: Rasismi ja etnisyys Suomen sanomalehdissä syksyllä 1999

Saanilahti Marja: Tiedottava, lämmin, monipuolinen. Tampereen Kirkkosanomat lukijoittensa arvioitavana.

Seppälä, Mikko: Puheenvuorojournalismia verkossa. Raportti keskustelualueista tiedotusvälineiden verkkosivuilla.

Journalismikritiikin vuosikirja 2000, toim. Elina Noppari ja Sinikka Torkkola

1999

Harju Auli: Mansemedian alkumetrit. Kokemuksia multimediatoimitamisesta. Locality in the Global Net -projektin osaraportti

Harju Auli: Journalismi uusmediakirjallisuudessa. Katsaus uuden viestintätekniikan ja journalismin vaikutussuhteita tarkastelevaan kirjallisuuteen

Heinonen Ari: ”Se niinku kuuluu osata”. Internet sanomalehtitoimittajan työssä

Huusko Marjo: Viestintä- ja graafisen alan sekä kolmannen sektorin uusmediaosaaminen ja -koulutustarpeet Pirkanmaalla. Uusmedian koulutustarveselvitys, loppuraportti

Kunelius Risto: Uutisista keskusteluun ja takaisin. Lähiöjournalismi -hankkeen loppuraportti

Kunnas Jouko, Vanhanen Hannu ja Röksä Jarmo: IMU ja journalismi.

Kuusisto, Päivi ja Sirkkunen, Esa: Journalismi uuden kynnyksellä

Leppälä, Asta: Energiatiedon välittymisen tutkimus – Toimittajat linkkinä energiansäästökampanjoinnissa.
LINKKI2, Energiansäästön päätöksenteon ja käyttäytymisen tutkimusohjelma, julkaisu 11/1999

Maasilta, Mari (toim.): Journalismin muutoskaruselli

Mäkinen Maarit: Yhteisöt verkkomediassa 1999. Raportti alueellisista ja sosiaalisista yhteisöistä verkkomediassa.

Mäkinen Maarit: Internet yhteisöjen palveluksessa. Raportti eräiden yhteisöjen Internet -verkkohankkeista Yhdysvalloissa (Osaraportti projektissa paikallisuus verkkomediassa)

Puranen Tuula, Noppari Elina ja Kunelius Risto: ”… ja sitten ehtoolla oikein ajan kanssa”. Kolme näkökulmaa Tyrvään Sanomiin 1999

Raittila Pentti, Suikkanen Risto ja Lilja Timo: Rasismi ja etninen syrjintä mediassa. Esitutkimusraportti

Raittila Pentti, Suikkanen Risto ja Lilja Timo: Ydinjätteen loppusijoitus mediassa. julkishallinnon ydinjätetutkimusohjelmaan liittyvä joukkoviestinnän seurantatutkimus, väliraportti

Ridell Seija: Lehti lukijoidensa puntarissa. Aamulehti yleisöryhmän arvioitavana. Lähiöjournalismiprojektin yleisötutkimuksia 2

Seppälä Mikko: Maksimaalista informaatiota. IMU2 toimittajien näkökulmasta.

Journalismikritiikin vuosikirja 1999, toim. Marianna Laiho ja Sinikka Torkkola

1998

Hakkarainen, Pirkko: Aluetelevision ideat ja haasteet. Käsityksiä Päijät-Hämeen tv-toiminnasta

Halttu Mika: Betaversiot. Raportti eräiden verkkolehtien teknisistä ratkaisuista. Locality -projektin työraportti

Heinonen, Ari : Raportteja verkkojournalismista

Huusko Marjo: Toimiva kylä tietoyhteiskunnassa projektin lähtötilannekarkoitus

Kansallinen multimediaohjelma 1995 – 1997. Loppuraportti (toim. Päivi Kuusisto)
Tekes, teknologiaohjelmaraportti 5/1998

Oksman, Virpi: Toisen sukupolven mobiiliviestintä ja sanomalehdet

Mäkimattila, Pirkko (toim.): Toimittaja ja internet – opas tietokoneavusteiseen journalismiin. Teos on journalisteille suunnattu käytännönläheinen opas, jossa käsitellään internetin avaamia mahdollisuuksia tiedon hankinnassa sekä tiedonhaun suunnittelua ja hankitun tiedon käsittelyä omalla tietokoneella.

Oksman Virpi: Toisen polven mobiiliviestintä ja sanomalehdet. Yleisötutkimus

Journalismikritiikin vuosikirja 1998, Tiedotustutkimus-lehden erikoisnumero 2/1998

1997

Heinonen, Ari: Sanomalehti ja internet – toiveita, huolia, epätietoisuutta

Heinonen, Ari (toim.): Palstoilta biteiksi – johdatusta verkkolehtijournalismiin
Tampereen yliopiston Journalismin tutkimuksen ja kehitystyön yksikkö ja Sanomalehtien Liitto

Kunelius Risto: Lähiöjournalismin läksyjä I. Lähiöjournalismiprojektin väliraportti

Ridell Seija: Aamulehti Hervannassa asuvien puheessa