Vuorovaikutus | Vaikuttaminen | Osallistuminen

Hankkeet on lueteltu nimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Intiimiys datavetoisessa kulttuurissa (IDA)
Hankkeessa analysoidaan datavetoisen kulttuurin vaikutusta sosiaalisiin suhteisiin ja kehitetään demokraattisia tapoja henkilökohtaisen datan hallitsemiseen, suojaamiseen, jakamiseen ja käyttöön.

Kohti parempaa yliopistomaailmaa: strateginen johtaminen ja yliopistoyhteisön kokemukset Tampere3-fuusiossa
Miten organisaation ja johtamisjärjestelmän yhä syvempi strategisoituminen ja ”tarinallistuminen” suhteutuvat yliopistoyhteisön kokemuksiin sekä näkemyksiin muuttuvasta yliopistosta ja tieteentekemisen ehdoista.

MEMEPOL – Meemien merkityksellistämää maailmanpolitiikkaa
Miten erilaiset toimijat valtioista aktivisteihin tuottavat ja levittävät meemejä pyrkiessään vaikuttamaan kansainväliseen politiikkaan.

Politiikan henkilöityminen hybridimediassa – Eduskuntavaalit 2019
Hankkeessa tutkitaan huomion keskittymistä yksittäisiin poliitikkoihin puolueiden ja asioiden kustannuksella.

Reilu media. Vaientamisesta kunnioittavaan moniäänisyyteen
Hanke tuottaa tietoa journalististen sisältöjen kehittämiseksi, polarisoivan keskustelun vähentämiseksi ja kansalaisia osallistavan keskustelun edistämiseksi.

Twitter suomalaisten yritysjohtajien viestintävälineenä
Millaista toimitusjohtajien Twitter-viestintä on ja millaiset viestintästrategiat voivat hyödyttää toimitusjohtajaa.

Verkkouutisten kommentointi -kyselytutkimus
Kuka verkossa kommentoi, miten ja miksi?

YouTuben “girlbossit”. Yrittäjäkeskeinen naiseus uusliberalistisen mediatyön aikakaudella
Väitöskirjatutkimus käsittelee YouTuben lifestyle-kanavia ja niihin kytkeytyvää yrittäjäkeskeistä naiseutta.

Päättyneet tutkimushankkeet