Vuorovaikutus | Vaikuttaminen | Osallistuminen

Digitaaliset kasvot
Kasvojen merkitys tietoteknisessä vuorovaikutuksessa.

Intiimi kansalaisuus ja elämänpolitiikka anonyymeissä verkkokeskusteluissa
Miten jaetun yksityisiä aiheita koskevan keskustelun kautta voidaan käsitellä laajempia yhteiskunnallisia kysymyksiä, ”elämänpolitiikkaa”.

Kamala, kiehtova kommentti
Menetelmäkokeiluja ja tapaustutkimuksia verkon ympäristöuutisten kommenteista: Mitä verkkouutisten kommenttiketjut kommentoijista ja kommentoinnista todella kertovat.

Kohti parempaa yliopistomaailmaa: strateginen johtaminen ja yliopistoyhteisön kokemukset Tampere3-fuusiossa
Miten organisaation ja johtamisjärjestelmän yhä syvempi strategisoituminen ja ”tarinallistuminen” suhteutuvat yliopistoyhteisön kokemuksiin sekä näkemyksiin muuttuvasta yliopistosta ja tieteentekemisen ehdoista.

Käy pöytääni, vieras! Päivälliset naapuridialogia edistämässä
Tutkimus tarkastelee relationaalista viestintää ja itsestä kertomista kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa.

MEMEPOL – Meemien merkityksellistämää maailmanpolitiikkaa
Miten erilaiset toimijat valtioista aktivisteihin tuottavat ja levittävät meemejä pyrkiessään vaikuttamaan kansainväliseen politiikkaan.

Suomalaisiin journalisteihin kohdistuva ulkoinen vaikuttaminen
Suomalaisiin journalisteihin kohdistuva ulkoinen vaikuttaminen ja vaikuttamisen menetelmät sekä toimittajien kokemuksia vaikutusyrityksistä.

Tiedeviestintä
Perustutkinto-opiskelijoille, väitöskirjatutkijoille ja täydennyskouluttautujille suunnattu opintokokonaisuus, jossa yhdistyvät tiedeviestintää koskeva ajankohtainen tutkimus ja opetus.

Tieto ja tunteet pakolaiskeskustelussa
Pakolaiskriisiin liittyvä julkisuus vuorovaikutteisessa digitaalisessa mediaympäristössä.

Tunteet ja vastuullisuus immersiivisessä journalismissa (EMORES)
VR-journalismin tunnevaikutukset sekä vaikutusten suhde journalistiseen etiikkaan.

Twitter suomalaisten yritysjohtajien viestintävälineenä
Millaista toimitusjohtajien Twitter-viestintä on ja millaiset viestintästrategiat voivat hyödyttää toimitusjohtajaa.

Tyypin 2 diabetesta sairastavien merkitykselliset vuorovaikutuskokemukset
Asiakkaiden merkitykselliset vuorovaikutuskokemukset lääkäreiden ja hoitajien kanssa.

YouTuben “girlbossit”. Yrittäjäkeskeinen naiseus uusliberalistisen mediatyön aikakaudella
Väitöskirjatutkimus käsittelee YouTuben lifestyle-kanavia ja niihin kytkeytyvää yrittäjäkeskeistä naiseutta.

Päättyneet tutkimushankkeet