Verkkouutisten kommentointi -kyselytutkimus

Kuka verkossa kommentoi, miten ja miksi? Verkkouutisten kommentoinnin käytäntöjä, toimintamalleja ja merkityksiä kartoittava kyselytutkimus.

Kommentoitko uutisia ja mediasisältöjä verkossa, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa? Vastaa kyselyyn ja kerro tutkijoille, mitä ja miten kommentoit ja millaisissa tilanteissa.

Verkkouutiset keräävät jopa satoja kommentteja, mutta tiedämme suhteellisen vähän siitä, missä erilaisia sisältöjä kommentoidaan, miksi uutisia oikeastaan kommentoidaan ja miten kukin käyttäjä valitsee kommentoinnin kohteen. Haluavatko käyttäjät korjata uutisessa tai kommenteissa esitettyjä virheellisiä tietoja, antaa tukensa vaikkapa julkisuuden henkilölle tai jotain aivan muuta?

Vastaa kyselyyn täällä. Kysely auki 30.6.2020 saakka.

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön (JOKES) rahoittama kysely on luottamuksellinen, eikä vastaajien henkilöllisyyttä voi selvittää.

Kyselyn on laatinut ja sen vastauksia analysoi tutkija Veera Kangaspunta (veera.kangaspunta at tuni.fi). Vastauksia käytetään tieteellisessä tutkimuksessa. Niiden pohjalta voidaan tuottaa myös journalistisia sisältöjä.