Politiikka | Mediapolitiikka | Mediatalous

Intiimiys datavetoisessa kulttuurissa (IDA)
Hankkeessa analysoidaan datavetoisen kulttuurin vaikutusta sosiaalisiin suhteisiin ja kehitetään demokraattisia tapoja henkilökohtaisen datan hallitsemiseen, suojaamiseen, jakamiseen ja käyttöön.

MediaClimate 2.0: Ilmastopolitiikka ja verkottunut journalismi
Miten globaali, verkottunut ja avoimessa ympäristössä toimiva journalismi välittää ja tulkitsee tietoa ja poliittisia toimintamalleja koskien ilmastonmuutosta

Mediapolitiikan seuranta
Hankkeessa kootaan ja tuotetaan tietoaineistoja kolmen media- ja viestintäpolitiikan osa-alueen muuttujien tilaa kuvaavien indikaattorien kehityksestä.

MEMEPOL – Meemien merkityksellistämää maailmanpolitiikkaa
Miten erilaiset toimijat valtioista aktivisteihin tuottavat ja levittävät meemejä pyrkiessään vaikuttamaan kansainväliseen politiikkaan

Politiikan henkilöityminen hybridimediassa – Eduskuntavaalit 2019
Hankkeessa tutkitaan huomion keskittymistä yksittäisiin poliitikkoihin puolueiden ja asioiden kustannuksella.

Time for Change: Finnish Political Journalism in the 2010s
Suomalaisen politiikan journalismin muutoskehitys 2010-luvulla.

Viestinnälliset oikeudet digitaalisessa murroksessa (CORDI)
Hanke tarkastelee median digitaalista murrosta kansalaisten viestinnällisten oikeuksien näkökulmasta

Päättyneet tutkimushankkeet