Politiikka | Mediapolitiikka | Mediatalous

Hankkeet on lueteltu nimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Intiimiys datavetoisessa kulttuurissa (IDA)
Hankkeessa analysoidaan datavetoisen kulttuurin vaikutusta sosiaalisiin suhteisiin ja kehitetään demokraattisia tapoja henkilökohtaisen datan hallitsemiseen, suojaamiseen, jakamiseen ja käyttöön.

Kohti datavetoista tuotantoajattelua: elokuva- ja televisiotuotantojen muuttuvat käytännöt 
Tutkimushankkeessa tarkastellaan dataistumisen vaikutuksia suomalaisten elokuva- ja televisiotuotantojen päätöksentekoprosesseihin ja käsikirjoittamiseen. Vuosina 2023-2025 toteutettavaa hanketta rahoittaa Helsingin Sanomain Säätiö.

MediaClimate 2.0: Ilmastopolitiikka ja verkottunut journalismi
Miten globaali, verkottunut ja avoimessa ympäristössä toimiva journalismi välittää ja tulkitsee tietoa ja poliittisia toimintamalleja koskien ilmastonmuutosta

Mediapolitiikan seuranta
Hankkeessa kootaan ja tuotetaan tietoaineistoja kolmen media- ja viestintäpolitiikan osa-alueen muuttujien tilaa kuvaavien indikaattorien kehityksestä.

MEMEPOL – Meemien merkityksellistämää maailmanpolitiikkaa
Miten erilaiset toimijat valtioista aktivisteihin tuottavat ja levittävät meemejä pyrkiessään vaikuttamaan kansainväliseen politiikkaan

Politiikan henkilöityminen hybridimediassa – Eduskuntavaalit 2019
Hankkeessa tutkitaan huomion keskittymistä yksittäisiin poliitikkoihin puolueiden ja asioiden kustannuksella.

Reuters Institute Digital News Report – Suomen maaraportti
Suomenkielinen raportti Reuters Instituutin kansainväliseen uutismedian käyttötutkimukseen; tutkimuksen keskeiset tulokset Suomen näkökulmasta.

Time for Change: Finnish Political Journalism in the 2010s
Suomalaisen politiikan journalismin muutoskehitys 2010-luvulla.

Viestinnälliset oikeudet digitaalisessa murroksessa (CORDI)
Hanke tarkastelee median digitaalista murrosta kansalaisten viestinnällisten oikeuksien näkökulmasta

Päättyneet tutkimushankkeet