Journalismi | Journalistinen työ | Viestintäammatit - Päättyneet hankkeet


Datajournalismin mahdollisuudet mobiilistuvassa mediaympäristössä
Mobiili datajournalismi ja datajournalismin koulutushaaste.

Informaatiokaaos ja luottamus perinteiseen mediaan
Miten mediankäyttäjät arvioivat sekä journalististen että ei-journalististen sisältöjen todenperäisyyttä ja merkittävyyttä.

Journalismia tekemässä
Etnografinen tutkimus kahden maakuntalehden journalistisista käytännöistä 2000-luvun alussa: Kuinka toimittajat työssään käyttävät valtaa suhteessa siihen, miten journalismi toimituksessa käsitetään.

Kamala, kiehtova kommentti
Menetelmäkokeiluja ja tapaustutkimuksia verkon ympäristöuutisten kommenteista.

Laadun rajat?
Pohjoismainen kulttuurijournalismi ja populaarikulttuurin laatua koskevat määrittelyt valtavirtamedian kulttuurijournalismissa ja -kritiikissä.

MediaClimate 2.0: Ilmastopolitiikka ja verkottunut journalismi
Miten globaali, verkottunut ja avoimessa ympäristössä toimiva journalismi välittää ja tulkitsee tietoa ja poliittisia toimintamalleja koskien ilmastonmuutosta.

Oulun seksuaalirikosskandaali hybridissä mediaympäristössä
Miten suomalainen uutismedia suoriutui vuonna 2018 Oulussa ulkomaalaistaustaisten miesten seksuaalirikosepäilyjen uutisoinnista.

Sisältömarkkinointi ja muuttuva journalismi kuluttajien media-arjessa
Miten sisältömarkkinointi liittyy osaksi kuluttajien mediankäyttöä ja arkea, ja miten mediayleisöt arvottavat sitä suhteessa journalistisiin sisältöihin.

Sovittelujournalismi
Miten journalismi voisi toimia välittäjänä tai sovittelijana, joka malttaa kuunnella ja kuunteluttaa kuohuttavissa aiheissa.

Tunteet ja vastuullisuus immersiivisessä journalismissa (EMORES)
VR-journalismin tunnevaikutukset sekä vaikutusten suhde journalistiseen etiikkaan.

Vaalikoneet 2020
Vaalikoneet ja niiden hyödyntäminen Suomessa.

Ennen vuotta 2019 päättyneet hankkeet

Osallisuutta lujittamassa

Irtisanottujen toimittajien uudet työt

Worlds of Journalism Study

eMEDia – A bottom-up approach for the design and pilot of a joint Master Course in Cross-Media Journalism

Tulevaisuuden kuvitteleminen journalismissa

Politiikan medioituminen ja journalismin tulkitsevuus

Journalistinen dokumenttiteatteri

Journalismiopiskelijat kansainvälisessä vertailussa: Suomen osatutkimus (JSG)

Anneli Auerin murhaoikeudenkäynti mediassa

Toimittajan sananvapaus ja -pakko

Uutisbloggaaminen Venäjällä

Toimittajien verkkoläsnäolo ja uskottavuus sosiaalisessa mediassa

Wikileaks ja journalismi

Kollektiiviset kirjoituskäytännöt

Narratiivinen journalismi tablettiympäristössä

Broadsheetistä tabloidiin

Suomalainen uskontojournalismi ja globalisaation haaste

Journalisti(n)en johtaminen näkyväksi

Aggressiivinen keskustelukulttuuri sananvapautta kaventamassa?

Journalismin uudet liiketoimintamallit – kansainvälinen vertailu

Ubiikki uutismediassa

Nuorten toimittajien muuttuva ammattikuva ja asiantuntemus

Uutismedian vuosiseuranta 2007-2012

Kohti kiinnostavaa journalismia

Lukulaitejournalismi – nyt

Selvitys viestintäalan laadullisesta ennakoinnista

Ilmastonmuutokseen liittyvien innovaatioiden uutisointi

Mitä lama tekee journalismille?

Kansalaislähtöinen journalismi suomalaisessa toimituskäytännössä

Globaalin innovaatiojournalismin haasteet

User Involvement in Service Innovations (Usein)

Tasa-arvo, journalismi ja suomalaisten naistoimittajien urakehitys

Koulusurmat journalismissa

Ammattilaisten asenteet osallistuvaa journalismia kohtaan Euroopassa ja USA:ssa

Yleisö sanomalehtien voimavarana

Parteco

Iltapäivälehdet mediakentän ja yhteiskunnan muutoksessa

Jokelan ampumatapaus mediassa

Journalistit muuttuvassa mediassa

Journalistietiikan kehitys

Toimitustilasto 2006

Väkivalta lööppijulkisuudessa

Toimiluvanvaraisten radioiden sisältötutkimus 2007

Sananvapaus uutisaiheena

Adequate Information Management in Europe (AIM)

Uutismedian vuosiobservointi

Innovaatiojournalismi Suomessa

Elcoteq ja talousjournalismin suhdanteet 2002-2005

Nokia N90 kuvaavan toimittajan työkaluna

Toimitustilaston kehityshanke

STT:n käyttäjäkysely 2005

STT:n käyttäjätutkimus 2004

STT:n asiakastutkimus

Toimitustilasto 2004

Toimitustilasto 2002

Journalismin näkökulma Aasian katastrofiin

Uusmedia Pirkanmaalla

Verkkoyhteisöjen kehittyminen (Evolution of e-Communities)

Kuntalaisten osallistuminen kestävän kehityksen tietoyhteiskunnassa

Toimitustyön organisointi

Viestintästrategioista viestinnän käytäntöihin

Ihmisen kokoista journalismia

Itä-Hämeen sisällön ja käytäntöjen kehittäminen

Pirkanmaan viestintäalan kehittämis- ja koulutusprojekti 2000-2002 (PIRVI)

Talousjournalismin trendit 2000-luvun vaihteessa: Tapaus Elcoteq

Toimittajien ammatilliset asenteet

Kansalaisjournalismia Lohjalla

Monimediajournalismin koulutustarveselvitys

Kansalaisjournalismin koulutus- ja kehityshanke

Selvitys liikenneministeriölle aikakauslehtien sisältöjen kehittämisestä

Kehitysyhteistyön kuva lehdistössä 1990-luvulla

Ydinjätteen loppusijoitusta koskeva joukkoviestinnän seurantatutkimus

Kotimaa-lehden journalistisen sisällön kehittämishanke & Talentti -julkaisun tutkimus

Toimitustilasto 2000

Auragrammi

GRAM-projekti

Viestintää metsätieteilijöille

Savon Sanomien journalistisen sisällön kehityshanke

Verkkojournalismi tähän asti

Taajamaviestintä

Ulkoministeriön kehitysyhteistyöosaston tiedotuksen yleisösuhdetutkimus

Bosnia-tutkimus

Mobiiliviestintä ja sanomalehdet

Lähiöjournalismi

Uuden viestintäteknologian toimitusympäristö

Energiatiedon välittyminen

Joukkoviestinnän sisällöt 1980-2000