Koulusurmat journalismissa

Tutkimuksessa vertaillaan kahden monella tavalla samankaltaisen koulusurmatapauksen käsittelyä suomalaisissa joukkoviestimissä. Lähtökohtana on keväällä 2008 toteutettu Jokelan koulusurmat mediassa -projekti. (http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/65340/978-951-44-7376-0.pdf?sequence=1)

Uudessa tutkimuksessa kiinnitetään erityistä huomiota niihin journalistista etiikkaa sekä työn organisointia koskeviin kysymyksiin, jotka tulivat esiin Jokela-tutkimuksen yhteydessä. Tutkimusaineistona on keskeisten valtakunnallisten joukkoviestimien sekä Kauhajoen läheillä ilmestyvien lehtien sisällöt sekä journalistien ja viranomaisten haastattelut.

Tutkimus valmistui maaliskuussa 2009, ja sen loppuraportti julkistettiin Journalismin päivillä 3.4.2009.

Vastuuhenkilö: Pentti Raittila, (0400)615 212 Tutkijaryhmän muut tutkijat: Paula Haara, Laura Kangasluoma, Kari Koljonen, Ville Kumpu ja Jari Väliverronen
Yhteistyötaho: Helsingin Sanomain Säätiö

Tiedote

Julkaisuja

Raittila Pentti, Haara Paula, Kangasluoma Laura, Koljonen Kari, Kumpu Ville ja Väliverronen Jari
Kauhajoen koulusurmat mediassa
Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja A111
hinta 15 euroa
Myynti: Tiedekirjakauppa TAJU, 33014 Tampereen yliopisto,
puh. (03) 3551 6055, Fax (03) 3551 7685 taju@uta.fi, http://granum.uta.fi
Julkaisun verkkoversio

Raittila Pentti ja Koljonen Kari: Kriisijournalismia ennen ja nyt. Media & Viestintä 2/ 2009, 48-66.

Pentti Raittila, Kari Koljonen ja Jari Väliverronen, Journalism and School Shootings in Finland 2007-2008
Tampere University Press 2010.
hinta 24 euroa
ISBN 978-951-44-8227-4
Myynti: Tiedekirjakauppa TAJU, 33014 Tampereen yliopisto,
puh. (03) 3551 6055, Fax (03) 3551 7685 taju@uta.fi, http://granum.uta.fi
Julkaisun verkkoversio