Journalistinen yleisötyö digiympäristössä (JYDY, 15 op) 2023

Picture of 2 people connecting via computers

Vuoden 2023 JYDY tarjoaa osallistujille mahdollisuuden syventää asiantuntemustaan journalistisesta yleisötyöstä digiaikana. Kurssi järjestetään viimeistä kertaa.

Sana ”yleisötyö” voi kuulostaa journalistista oudolta. Mitä sillä tarkoitetaan?

JYDY-kurssilla käytämme sanaa kuvaamaan kaikkea yleisön kanssa tehtävää työtä. Siihen kuuluu siis julkaisujen kehittämistä yleisöistä saatavan analytiikkatiedon pohjalta, kasvokkaistapaamisia yleisöjen kanssa, juttujen tekemistä yhdessä yleisöjen kanssa, yleisöpalautteen vastaanottoa, keskusteluun osallistumista somessa ja niin edelleen.

Kurssilla perehdymme yhdessä yleisötyön eri muotoihin ja toteutuksiin. Pohdimme niiden vahvuuksia sekä heikkouksia. Näin laajennamme ja syvennämme omaa asiantuntemustamme aiheesta.

Yleisötyö – luulin kyllä tietäväni siitä jonkin verran, mutta käsitys on kurssilla laajentunut noin 257 prosenttia.
Pia Santonen, Yle Västnyland, v. 2021 kurssin osallistuja

Samalla tarjoamme osallistujille työkaluja hahmotella itselleen sopivaa yleisötyön määritelmää ja tekemisen tapaa digiaikana, jolloin eri vaihtoehdot tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia mutta myös riskejä.

Tarkastelukulmamme kurssilla on humanistis-yhteiskuntatieteellinen ja tutkimukseen perustuva. Emme siis edes yritä antaa vinkkejä vaikkapa tämän hetken parhaista analytiikkatyökaluista. Sen sijaan pohdimme asioita yleisemmin ja ajattomammalta kannalta – tavoitteemme on siis tarjota mahdollisuuksia oman ajattelun kehittämiseen. Tässä olennaisessa roolissa ovat osallistujien toisilleen jakamat kokemukset.

Parasta kurssissa ovat osallistujat erikokoisista medioista ympäri Suomen! Taatusti uusia näkökulmia yleisötyön tekemiseen.
Noora Kettunen, freelancer, v. 2021 kurssin osallistuja

Vuoden 2023 kurssista

Olemme vetäneet JYDY-kurssin vuosina 2021 ja 2022, ja vuonna 2023 se järjestetään viimeistä kertaa.

Vuoden 2023 JYDY koostuu työelämässä oleville journalisteille kuudesta työpajapäivästä, joista neljä pidetään Tampereella lähitapaamisina ja kaksi verkossa etänä, sekä itsenäisestä työskentelystä. Kurssilla mukana olevat journalistiikan opiskelijat osallistuvat kolmeen ensimmäiseen työpajaan ja tekevät niihin liittyvät tehtävät.

Työpajapäivät pidetään loppuviikosta seuraavasti:

 • Torstai-perjantai 2.–3.2.2023 Tampereella
 • Perjantai 10.3.2023 etänä
 • Torstai-perjantai 4.–5.5.2023 Tampereella
 • Torstai-perjantai 14.–15.9.2023 Tampereella
 • Perjantai 13.10.2023 etänä
 • Perjantai 15.12.2023 Tampereella

Työpajapäivissä asiantuntijoina on yleisötyön tutkijoita ja alalla ansioituneita journalisteja. Pajojen sisällöt ja vetäjät tarkentuvat myöhemmin. Osviittaa saat vuoden 2022 kurssin ohjelmasta, johon voit halutessasi perehtyä täällä.

Itsenäiseen työskentelyyn kuuluu kolme osaa. Henkilökohtaisessa yleisötyön kehittämistehtävässä osallistuja perehtyy johonkin itseään (ja mahdollisesti myös työnantajaansa) kiinnostavaan yleisötyön teemaan tarkemmin. Hän laatii aiheesta pienen projektin ja raportoi sen tulokset kurssin aikana. Raportit pyritään julkaisemaan Media & viestintä -lehdessä osastolla Kokeilut ja kehittäminen (ks. lisää täältä).

Kehittämistehtävän lisäksi osallistujat perehtyvät ennen jokaista työpajaa sen aihepiiriä käsittelevään ennakkomateriaaliin sekä tekevät työpajaa pohjustavia ennakkotehtäviä. Työpajojen jälkeen omaa oppimista puntaroidaan oppimispäiväkirjaa tekemällä.

Töitä on kurssilla toki tehtävä, mutta opiskelufiilis on mahtava myös etänä. Ravintolisää vanhan journalistin aivoille.
Pia Santonen, Yle Västnyland, v. 2021 kurssin osallistuja

Hinta, ilmoittautuminen ja lisätiedot

JYDY-kurssin hinta työelämässä toimiville journalisteille on 225 euroa (alv 0 %). Lisäksi osallistujat maksavat itse mahdolliset matka- ja majoituskulunsa Tampereella pidettävistä työpajoista.

Kustannuksien korvaamisesta kannattaa mahdollisuuksien mukaan neuvotella oman työnantajan kanssa. Kustannuksiin on myös mahdollista hakea apurahaa vaikkapa Journalistisen kulttuurin edistämissäätiöltä JOKESilta tai radio- ja TV-toimittajien koulutusrahastolta KOURAlta. Tarkempi listaus eri apurahamahdollisuuksista löytyy täältä.

Ilmoittautuminen vuoden 2023 kurssille järjestetään työelämäosallistujille 16.9.–6.11.2022. (HUOM! Ilmoittautumisaikaa jatkettu.) Ajankohta on valittu siten, että voit osallistua yhdistysten ja säätiöiden syksyn apurahahakuihin.

Voimme ottaa kurssille enintään 10 työelämässä toimivaa journalistia. Tämän rajoituksen vuoksi pyydämme sinua liittämään ilmoittautumiseesi motivaatiokirjeen. Jos ilmoittautuneita on runsaasti, teemme osallistujavalinnan motivaatiokirjeiden perusteella.

Motivaatiokirje on vapaamuotoinen kirje, jossa kerrot itsestäsi ja kiinnostuksestasi tulla mukaan kurssille. Voit käyttää kirjeen laadinnassa apuna seuraavia kysymyksiä:

 • Mikä on taustasi?
 • Millainen aikaisempi kokemus sinulla on yleisötyöstä? Miten yleisötyö liittyy työhösi nyt? Entä miten uskot sen näkyvän työssäsi tulevaisuudessa?
 • Miksi olet kiinnostunut osallistumaan kurssille; mikä ajaa sinua eteenpäin tässä aiheessa?
 • Mitä odotat opinnoilta?
 • Mitä toivot muilta osallistujilta?
 • Mitä tietoa ja/tai kokemusta tuot mukanasi, josta uskot olevan muillekin kurssilaisille hyötyä?
 • Onko sinulla jo mielessäsi aihe, josta tehdä kehittämistehtävä? Kerro siitä lyhyesti.

Motivaatiokirjeen pituus on 1–2 A4-liuskaa. Pyydämme, että kerrot siinä kaikki oleelliset asiat etkä liitä sen oheen vaikkapa CV:tä tai työportfoliota.

Jos sinulla on kysyttävää kurssista tai sille ilmoittautumisesta, ota yhteyttä projektitutkija Jari Väliverroseen, sähköposti jari.valiverronen@tuni.fi ja puhelin +358 50 407 9145.