Journalistinen yleisötyö digiympäristössä (JYDY)

JYDY-hankkeessa journalismin nykyiset ja tulevat ammattilaiset kehittävät digiajan journalistista yleisötyötä yhdessä journalismin tutkijoiden kanssa.

Hanke tuottaa toimituksiin tutkimuspohjaista journalistisen yleisötyön asiantuntijuutta. Hankkeessa pohditaan mm. seuraavia kysymyksiä:

  • Miten löytää tai luoda uusia yleisöjä?
  • Miten ylläpitää sitoutunutta yleisösuhdetta digiajan viestintäympäristössä?
  • Mikä on tehokasta mutta vastuullista yleisötyötä?
  • Miten sitä voi kehittää, koordinoida ja johtaa?
  • Mitä voimme oppia yleisötyöstä muilta aloilta?

Hankkeessa yhdistyvät journalismin tutkimus, journalistien ammatillinen kehittyminen ja journalistiikan tutkinto-opetus.

JYDY on kalenterivuoden mittainen, journalistisen ammattitaidon kehittymistä tukeva opiskelu- ja työskentelyjakso. Se koostuu ryhmätapaamisista Tampereella, itsenäisistä tiedonhankintajaksoista sekä ohjaus- ja keskustelutapaamisista verkossa. Vuoden aikana osallistujat toteuttavat omavalintaisen journalistisen yleisötyön kehittämisprojektin. Projektit raportoidaan tutkimusartikkeleina, jotka pyritään julkaisemaan Media & viestintä -lehdessä.

Jos haluat konkreettisemman kuvan kurssin teemoista, voit tarkastella vuoden 2022 kurssin ohjelmaa tästä.

Ensimmäinen, vuoden 2021 JYDY järjestettiin pilottikurssina pelkästään työssä oleville journalismin ammattilaisille. Vuosien 2022 ja 2023 JYDYt toteutetaan työelämäosallistujille maksullisena yhdistelmäopetuksena, jossa journalismin ammattilaiset opiskelevat osin yhdessä Tampereen yliopiston journalistiikan tutkinto-opiskelijoiden kanssa.

Kunkin vuoden JYDY-kurssille ilmoittautuminen tapahtuu edeltävän vuoden syksyllä.

Katso lisätietoja vuoden 2023 kurssista tästä!

JYDYn laajuus on 15 opintopistettä. Suoritetut opintopisteet ovat hyödynnettävissä esimerkiksi osana journalistiikan tutkinto-opintoja.

Hankekausi: 2020–2023

Rahoittaja: C.V. Åkerlundin mediasäätiö

Yhteydenotot: Projektitutkija Jari Väliverronen, jari.valiverronen at tuni.fi