Päivittyvä ohjelma: Journalistinen yleisötyö digiympäristössä (15 op) 2022

Kurssin alustava ohjelma, muutokset mahdollisia koronatilanteen vuoksi! Viimeksi päivitetty: 5.9.2022.

Vuoden 2022 JYDY koostuu kuudesta työpajapäivästä, joista neljä pidetään Tampereella lähitapaamisena ja kaksi verkossa etänä, sekä itsenäisestä työskentelystä.

Työpajapäivissä asiantuntijoina on yleisötyön tutkijoita ja alalla ansioituneita journalisteja. Työpajapäivät pidetään lähtökohtaisesti loppuviikosta (to-pe).

Kurssin teemat ja alustavat aikataulut ovat seuraavat:

Tammikuu: Orientoiva jakso verkossa ma 10.1. alkaen

 • Aiheeseen johdattavaa luettavaa ja oman projektin alustava hahmottelu

Torstai–perjantai 3.–4.2.: Lähitapaaminen Tampereella, aiheena yleisöys (1,5 pv)

 • Millaisia yleisöjä on? Miten ne voidaan määritellä? Mitä huomattavaa eri näkökulmissa on?
 • Vetäjät: apulaisprofessori Heikki Heikkilä (TAU), dosentti Heikki Hellman (TAU), toimittaja-kirjailija Anu Silfverberg (Long Play)

Perjantai 11.3.: Etätapaaminen verkossa, aiheena analyysi (1 pv)

 • Mitä tietoa yleisöstä on jo saatavilla? Miten sitä on kerätty? Mitä hyvää ja huonoa eri tavoissa on?
 • Vetäjät: tutkija Liisa Ovaska (TAU), tutkija Esa Sirkkunen (TAU), strategia-asiantuntija Silja Tenhunen (Yle)

Torstai–perjantai 5.–6.5.: Lähitapaaminen Tampereella, aiheena osallistuminen (1,5 pv)

 • Mitä tapoja on osallistua ja osallistaa? Miten näitä on tehty käytännössä? Mitä hyviä ja huonoja puolia näissä on?
 • Vetäjät: apulaisprofessori Laura Ahva (TAU), toimitusjohtaja Vilma Rimpelä (RAREmedia), tutkija Niina Sormanen (JYU)

Torstai–perjantai 15.–16.9.: Lähitapaaminen Tampereella, aiheena vastuullisuus (1,5 pv)

 • Millaisia eettisiä näkökohtia yleisötyössä on syytä huomioida? Mikä on kestävää yleisötyötä? Miten eri intressit yleisötyössä saa yhdistettyä?
 • Tutkimusworkshopin vetäjät: tutkija Mikko Hautakangas (TAU / Sopiva ry), tutkija Maarit Mäkinen (TAU), tutkija Mari Pienimäki (TAU)

Perjantai 14.10.: Etätapaaminen verkossa, aiheena luottamus (1 pv)

 • Miten muut haastavat journalistista yleisötyötä? Miten siitä etsitään puutteita? Missä kulkevat yleisötyön rajat? Miten luottamusta voidaan rakentaa?
 • Vetäjät: tutkija Ilmari Hiltunen (TAU), päätoimittaja Heli Lehtelä (Urjalan Sanomat), tutkija Elina Noppari (TAU)

Perjantai 16.12.: Lähitapaaminen Tampereella (1 pv)

 • Tehtyjen projektitöiden esittelyä, päättäjäiset