Rasismit ja julkinen keskustelu hybridissä mediamaisemassa

Tutkimushanke tarkastelee, kuinka rasismia tuotetaan, kierrätetään ja haastetaan nykyisessä transnationaalissa, hybridissä mediaympäristössä. Hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä rasismia koskevista uudentyyppisistä tiedontuottamisen, affektiivisten kokemusten ja julkisen keskustelun muodoista. Projekti tuottaa lisää tietoa erityisesti siitä, kuinka rasismin ja anti-rasismin muodot ovat kietoutuneet osaksi jokapäiväisiä mediakäytäntöjä.

Monitieteinen projekti yhdistää innovatiivisesti tietojenkäsittelytieteen ja yhteiskuntatieteiden menetelmiä. Poikkeuksellisen laaja aineisto sisältää keskeiset valtamedian ja sosiaalisen median verkkoaineistot ja keskustelut.

Hanke toteutetaan 1.9.2016–31.12.2019. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia.

Vastaavat tutkijat:

Professori Kaarina Nikunen, Tampereen yliopisto
Professori Mervi Pantti, Helsingin yliopisto
Professori Marko Turpeinen, Aalto-yliopisto