Medioituminen ja päätöksenteko

Tutkimus median vallasta talouden ja ympäristön politiikkaverkostoissa (MeGo)

Hanke tuottaa empiirisesti perusteltua ja teoreettisesti erottelukykyistä tietoa journalismin ja median vaikutuksesta poliittisessa päätöksenteossa ja hallinnossa. Se tutkii kolmea yleisesti esitettyä väitettä median kasvaneesta vallasta:

1) että media ja journalismi noudattavat omaa, itsenäistynyttä logiikkaansa,
2) että mediasta on tullut elintärkeä poliittisen toiminnan areena ja että
3) median vaikutus tunkeutuu muiden instituutioiden ja politiikan päätöksenteon verkostojen omaan piiriin ja muuttaa niiden toimijasuhteita.

Näitä oletuksia koetellaan tutkimalla kahta keskeistä politiikka-aluetta: talouspolitiikkaa ja ympäristöpolitiikkaa.

Julkaisut

Reunanen, Esa & Väliverronen, Jari (2020) Tupo ja media. Talous- ja työmarkkinapoliittisen julkisuuden toimintahorisontit kolmella vuosikymmenellä. Tampere: Tampere University Press.

Kumpu, Ville (2020) Ympäristö, politiikka ja julkisuus. Kolme tapaustutkimusta journalistisen julkisuuden rakentumisesta ja merkityksestä ympäristöpolitiikassa. Tampere: Tampere University Press.

Reunanen, Esa & Kunelius, Risto (2019) The Transformation of Communicative Power Into Political Power. Communication Theory. DOI: 10.1093/ct/qtz011

Kumpu, Ville, Kunelius, Risto & Reunanen, Esa (2019) From Competing Institutional Logics to the Action Horizons of Mediatised Political Performance: A New Approach to the Relationship between Media and Political Action. Javnost – The Public 26:3, 258-273.  DOI: 10.1080/13183222.2019.1588497

Kumpu, Ville (2018) Järki vai särki? Työ ja ympäristö kamppailussa Lievestuoreen sellutehtaasta keväällä 1971. Media & Viestintä 41:1, 29–50.

Reunanen, Esa (2017) Kiristystä vai kilpailukykyä? Auktoriteettiperformanssit ja strategiset kertomukset neuvotteluissa ”yhteiskuntasopimuksesta”. Politiikka 59:2, 96–113.

Kunelius, Risto & Reunanen, Esa (2016) Changing Power of Journalism: The Two Phases of Mediatization. Communication Theory 26:4, 369–388. DOI: 10.1111/comt.12098.

Esitykset

Kumpu, Ville, Kunelius, Risto & Reunanen, Esa: The grammar of contextualization: operationalizing the political actor perspective in mediatization. Alustus Nordmedia 2017 -konferenssissa Tampereella 18.8.2017.

Kunelius, Risto & Reunanen Esa: The emerging media landscape of political power. Alustus Nordmedia 2017 -konferenssissa Tampereella 17.8.2017.

Reunanen, Esa & Kunelius, Risto: Authority performances in mediatized policy networks. Alustus International Journal of Press/Politics -konferenssissa Oxfordissa 29.9.2016.

Reunanen, Esa & Kunelius, Risto: Politiikkaverkostot ja media yhteiskuntasopimusneuvotteluissa. Alustus Median ja viestinnän tutkimuksen päivillä Helsingissä 8.4.2016.

Projektikausi: 2015–2019

Rahoitus: Suomen Akatemia

Projektin johtaja: Risto Kunelius, risto.kunelius at uta.fi

Tietosuojaseloste: Tietoa Medioituminen ja päätöksenteko -tutkimukseen osallistuvalle