Time for Change: Finnish Political Journalism in the 2010s

Väitöstutkimuksessa perehdytään siihen, miten suomalainen politiikan journalismi on muuttunut 2010-luvulla suurten yhteiskunnallisten, teknisten ja taloudellisten murrosten keskellä. Tutkimuksen taustalla on ajatus, että näissä murroksissa myös poliittisen julkison dynamiikka muuttuu, mikä vaikuttaa journalismin suhteeseen muihin poliittisen julkison toimijoihin eli kansalaisiin ja poliitikkoihin.

Muutosten suuntaa ja laajuutta selvitellään journalistien osalta erilaisin tapaustutkimuksin: perehtymällä politiikan toimittajien ammattiarvoihin, tutustumalla heidän työtapoihinsa ja -oloihinsa sekä tarkastelemalla politiikan journalismin sisältöjä. Työn ohjaajana toimii yliopistotutkija Esa Reunanen.

Jari Väliverronen
yliopisto-opettaja
Tampereen yliopisto, Informaatioteknologian ja viestintätieteiden tiedekunta