Time for Change: Finnish Political Journalism in the 2010s

Väitöstutkimuksessa perehdytään siihen, miten suomalainen politiikan journalismi on muuttumassa 2010-luvulla suurten yhteiskunnallisten, teknisten ja taloudellisten murrosten keskellä. Tutkimuksen taustalla on ajatus, että näissä murroksissa myös poliittisen julkison dynamiikka muuttuu, mikä vaikuttaa journalismin suhteeseen muihin poliittisen julkison toimijoihin eli kansalaisiin ja poliitikkoihin.

Muutosten suuntaa ja laajuutta selvitellään journalistien osalta erilaisin tapaustutkimuksin, mm. perehtymällä politiikan toimittajien ammattiarvoihin, tutustumalla heidän työtapoihinsa ja -oloihinsa sekä tarkastelemalla politiikan journalismin sisältöjä. Työn ohjaajana toimii professori Risto Kunelius, ja sen valmistumista tukee Suomen Kulttuurirahasto.

Jari Väliverronen
väitöskirjatutkija
Tampereen yliopisto, Viestinnän, median ja teatterin yksikkö