Sovittelujournalismi

Toimintatutkimus konfliktiherkkien aiheiden julkisesta keskusteluttamisesta

Viestintäympäristö on kärjistynyt ja etenkin verkossa epäluulot ja aggressio vievät tilaa yhteistyötä rakentavalta julkiselta keskustelulta. Mitä polarisoituneelle tilanteelle olisi tehtävissä?

Tässä hankkeessa kehitettiin menetelmiä, joilla journalismi voisi toimia välittäjänä tai sovittelijana, joka malttaa kuunnella ja kuunteluttaa eri leirejä kuohuttavissa aiheissa. Hankkeen tutkimuskysymys oli, voiko sovittelevuus toimia journalismin toimintaa ohjaavana tavoitteena, ja jos niin miten.

Hankkeen ytimenä oli työpajamuotoinen työskentely. Vuosina 2016–2017 toteutimme neljä eri puolille Suomea sijoittuvaa työpajaa, jotka tapasivat kukin neljä kertaa. Ensimmäisen aallon työryhmät (Helsingissä ja Oulussa) käynnistyivät toukokuussa 2016. Toinen aalto alkoi tammikuussa 2017 (Tampereella ja Kouvolassa). Työryhmiin kutsuttiin mukaan journalistista työtä tekeviä toimittajia ja verkkomoderaattoreita, jotka haluavat kehittää omaa työtään sovittelevaan suuntaan. Toiseen aaltoon otettiin mukaan myös journalistiikan ja viestinnän opiskelijoita. Ryhmissä toimittajat ja tutkijat ovat yhdessä ideoineet, toteuttaneet ja arvioineet journalistisia juttuja, joissa sovittelulla on selvä rooli. Käsiteltävät aiheet on valittu osallistujien omien kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Tutkimuksellisesti hanke toi yhteen kolme Tutkimuskeskus COMETin vahvaa tutkimusaluetta: (1) sovittelevan vuorovaikutuksen, (2) kansalaisjournalismin sekä (3) verkkomedian keskustelukulttuureja käsittelevän tutkimuksen. Näitä tutkimusaloja yhdistelemällä kehiteltiin sovittelujournalismin teoriaperustaa.

Julkaisuja journalisteille ja opiskelijoille:

Hautakangas, Mikko; Ahva, Laura & Haara, Paula (2017). Sovittelujournalismin käsikirja. Tampere: Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET.

Tieteellisiä julkaisuja:

Gerlander, Maija; Hautakangas, Mikko & Ahva, Laura. (2018). Vuorovaikutuksen jännitteet toimittajan työssä: Sovittelujournalismin herättämiä näkökulmia. Prologi: Puheviestinnän vuosikirja 2018, 60–71.

Hautakangas, Mikko & Ahva, Laura (2018). Introducing a New Form of Socially Responsible Journalism: Experiences from the Conciliatory Journalism Project. Journalism Practice 12: 6, 730–746.

Hautakangas, Mikko & Ahva, Laura. (2018). Sovittelujournalismi kirkastaa keskustelua. In Niemi, Mari K & Houni, Topi (eds.) Media & populismi: Työkaluja kriittiseen journalismiin. Tampere: Vastapaino, 278–303.

 

Rahoittaja: Koneen Säätiö