COMET Studia Generalia

Median ja teknologian rajanvetoja

Media- ja viestintäteknologiat ovat muutoksessa, mutta niin ovat media- ja viestintätieteelliset tutkimuskohteetkin. Perinteiset tutkimuskohteet kuten lehdet, radio, televisio ja elokuva ovat saaneet rinnalleen infrastruktuurien tutkimusta, mediaekologiaa ja datafikaatiota. Lisäksi mediatutkijat kiinnittävät entistä enemmän huomiota erityisesti ääneen, kuvaan ja laskennallisiin menetelmiin.

Mitä nykyään mediumin käsitteellä oikein tarkoitetaan? Mikä on teknologian rooli media- ja viestintätieteellisessä tutkimuksessa?

Näitä kysymyksiä pohtivat COMETin tutkijat Studia Generaliassa, jonka parissa keskustellaan teknologiasta ja median rajanvedoista. Puhujiksi ovat lupautuneet Karoliina Talvitie-Lamberg, Heikki Heikkilä, Venla Kuuluvainen, Jenni Mäenpää, Veera Kangaspunta, Elisa Kannasto / Laura Paatelainen, Gyan Dookie ja Niina Uusitalo.

Luennot: 4. syyskuuta ja 13. marraskuuta 2020 klo 9.30–12.30 (3 tuntia). Etäyhteydellä (Zoom) Covid-19 -tilanteen vuoksi.

Opiskelijoille: Mediatutkimuksen, journalistiikan ja (puhe)viestinnän opiskelijat voivat suorittaa Studia Generalian osana ns. valinnaisia opintoja (MTMS04j): luennot (2 op) ja luentopäiväkirja (1 op) arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Ilmoittautuminen Sisussa.

Muulle yleisölle: Muut kuin opiskelijat saavat etäluennoille tarvittavan Zoom-linkin ilmoittautumalla stä avautuvalla verkkolomakkeella.

Ohjelma

4. syyskuuta 2020 klo 9.30–12.30: Teknologian vaikutuksia

Karoliina Talvitie-Lamberg:
Datafikaation kulttuuri osallisuuden ja haavoittuvuuden näkökulmasta.

Heikki Heikkilä:
Journalismi ja valikoiva teknologian taju

Venla Kuuluvainen:
Vuorovaikutus virtuaaliympäristössä: vaikuttaako teknologia kulttuurienvälisiin suhteisiin?

Gyan Dookie:
Julkison mahdollisuus koneälyn ajalla

13. marraskuuta 2020 klo 9.30–12.30: Median rajanvetoja

Jenni Mäenpää:
Kuvajournalistit humanitaarisen avun kuvaajina – Tasapainoilua kahden todellisuuden välillä

Veera Kangaspunta:
Uutiskommentit julkisen keskustelun rajalla

Niina Uusitalo:
Kriittisen ilmastotoiminnan mahdollisuudet Instagramissa

Elisa Kannasto/Laura Paatelainen:
Politiikan henkilöityminen hybridimediassa

Yhteyshenkilö: apulaisprofessori Asko Lehmuskallio, asko.lehmuskallio at tuni.fi