BlackBox – Sisältömarkkinoinnin mustaa laatikkoa avaamassa

Tutkimuksessa selvitetään sisältömarkkinoinnin toimintalogiikkaa kuluttajien näkökulmasta. Tavoitteena on valottaa sisältömarkkinoinnin mustaa laatikkoa: etsiä vastauksia ”miksi” ja ”miten” -kysymyksiin sisältömarkkinoinnin vaikutusten takana. Tutkimuksen keskiössä ovat laadulliset menetelmät, kuluttajanäkökulma sekä digitaalisen sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet ja rajat. Sisältömarkkinoinnin mustaa laatikkoa avataan kolmen toisiaan täydentävän tutkimusnäkökulman kautta: tutkimme kuluttajien odotuksia, kokemuksia ja sisältömarkkinoinnin laajenemista osaksi kuluttajien arkea ja sosiaalista piiriä.

Projektin kesto: 01.11.2016–31.05.2018

Rahoittaja: Innovaatiorahoituskeskus TEKES

Tutkimusosapuolet: COMET ja CIRCMI, Tampereen yliopisto; Kauppakorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto. Tampereen yliopistossa hankkeen vastuullisena johtajana toimii CIRCMIn johtaja, professori Mikko Ruohonen. COMETin osalta hanketta johtaa tutkimusjohtaja Katja Valaskivi.

Yrityskumppaneita ovat Aamulehti, A-lehdet, Alko, DNA, Fazer, Nordea, Pirkanmaan lehtitalo ja Vapa Media. Tiedotusyhteistyötä tehdään IAB Finlandin ja PING Helsingin kanssa.

Yhteyshenkilö: Tutkija Niina Uusitalo (niina.uusitalo at uta.fi)

Hankkeen Podcast-sarja Opening the black box of content marketing

Hankkeen kuvaus: Jyväskylän yliopiston sivuilla: www.jyu.fi/jsbe/fi/tutkimus/hankkeet/blackbox