Blogipäivyri

Yhdessä Tampereen yliopiston hypermedialaboratorion kanssa toteutettavassa hankkeessa tutkitaan kodin ja koulun yhteistyötä tukevia tulevaisuuden viestintä- ja tiedonhallintaprosesseja. Erityisesti tutkitaan blogien (nettipäiväkirja), wikien (yhteisön ylläpitämä tietokanta) ja mobiililaitteiden (langattomat päätelaitteet) tarjoamia mahdollisuuksia. Hankkeessa kartoitetaan koulu-koti -yhteistyön nykyisiä viestintäkäytäntöjä ja visioidaan, miten uuden tekniikan avulla voidaan aiempaa paremmin tukea viestintää koulun, kodin ja kunnan kesken.
Kesto: 1.8.2006 – 29.12.2007
Vastuuhenkilö: Pentti Raittila, (03) 3551 8806
Tutkija: Tiina Rättilä
Yhteistyötahot: Kunnallisalan Kehittämissäätiö, Tampereen kaupunki, Lempäälän kunta, Janakkalan kunta sekä Tampereen yliopiston hypermedialaboratorio, normaalikoulu ja kasvatustieteiden laitos.