CAPCULT, Kulttuurin hyötykäyttö - Capitalizing culture

Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa tarkastellaan kulttuurin ja talouden suhteiden uudelleenjärjestymistä: kulttuurin ja taiteen kapitalisoitumista ja tavaraistumista. Tutkimuksen aihepiiriin kuuluvat esimerkiksi maabrändääminen ja Tehtävä Suomelle -raportti, joogan kapitalisoituminen, julkisten hyödykkeiden siirtyminen yksityisen hallinnan piiriin, cool-käsitteen kierto Cool Britanniasta Cool Japaniksi ja Cool Finlandiin, kulttuuritilastoinnin merkitys kulttuurikäsitykselle sekä luova talous ja luova työ. Hankkeen kesto 2010 – 2012.

Tutkimussuunnitelma englanniksi

Julkaisuja

Studia generalia: Kulttuurin ja talouden riemuavioliitto

Kulttuuri ja talous – risteyskohdan dynamiikkaa. Katja Valaskiven juhlaluento Suomen Viron Instituutin 20-vuotisjuhlassa. (video, Valaskiven luento alkaa kohdasta 0:55:00)

Voiko Suomi voittaa? Valaskiven ja Veijolan puheenvuoro Suomen Kuvalehdessä 6/2011

Kaikki joukolla maata brändäämään? Mikko Lehtosen kolumi Opettaja-lehdessä 7/2011

Tutkimusryhmä

Hankkeen johtaja, professori Mikko Lehtonen mikko.lehtonen[at]uta.fi

Erikoistutkija, dosentti Katja Valaskivi, katja.valaskivi[at]uta.fi

Tutkija, FT Laura Saarenmaa

Tutkija, jatko-opiskelija Ahti Lassila

Hankkeen varajohtaja, professori Hannu Nieminen, Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos, viestintä

Tutkimuspäällikkö Mirja Liikkanen, Tilastokeskus

Tutkijatohtori Liina Puustinen, Talouden ja politiikan tutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto

Professori Soile Veijola, Lapin yliopisto, matkailun kulttuurintutkimus

Dosentti, yliassistentti Tarja Rautiainen-Keskustalo, Musiikintutkimuksen laitos, Tampereen yliopisto

Jatko-opiskelija Sami Kolamo, Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, Tampereen yliopisto

KTT, dosentti, yliopistotutkija Niina Koivunen, Vaasan yliopisto, Johtamisen laitos

TaT, post doc -tutkija Mikko Villi, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, viestinnän laitos

Johtaja Raija Koli, Suomen Lontoon Instituutti