Civic Innovations and digital Applications (CIDA)

Projektin tavoitteena on tuottaa empiirisesti testattua tietoa Mansetori-hankkeen sosiaalisista ja kulttuurisista vaikutuksista. Tutkimuksessa analysoidaan ja kehitetään Mansetorin kautta syntyneitä kansalaisinnovaatioita ja arvioidaan eri henkilöiden kokemuksia innovaatioita tukevista digitaalisista sovelluksista.
Tutkimusryhmä toimii yhteistyössä MIT Media Labin (Boston/Dublin) ja University of California Berkeley Center for Information Societyn kanssa.
Kesto: 1.4.2003-31.12.2004
Vastuuhenkilö: Janne Seppänen
Tutkija: Pauliina Lehtonen
Raportti: Kansalaisten verkko -Sosiaalinen pääoma asukaslähtöisessä verkkojulkisuudessa (raportti pdf-muodossa)