Datavisualisointien esittäminen lisätyn todellisuuden tarinoissa (DELTA)

Case: Rukajärvi Mannerheimin työhuoneesta koettuna

DELTA-hankkeessa toteutetaan suuriin tietokantoihin perustuvia datavisualisointeja lisätyn todellisuuden sovelluksissa. Sovellusten aiheet liittyvät jatkosodan aikakauteen Suomessa.

DELTAssa yhdistyy vahva viestinnällinen, historiatieteellinen ja tietotekninen osaaminen. Hankkeessa laaditaan Mikkelin Päämajamuseoon lisätyn todellisuuden (augmented reality) sovellus, joka yhdistää marsalkka Mannerheimin autenttisen sodan aikaisen työhuoneen Rukajärvellä taistelleiden rintamamiesten tarinoihin. Tuomalla työhuoneeseen rintaman todellisuuden valokuvien, sotilaiden henkilökohtaisten kertomusten ja tilastotiedon muodossa sovellus auttaa kävijöitä ymmärtämään sodan karua todellisuutta ja niitä raskaita päätöksiä, joita Mannerheim ja muut sodan johtohenkilöt joutuivat tekemään.

Hankkeessa tuotetaan myös Rukajärvelle sijoittuva, VR-teknologiaan (virtual reality) perustuva verkkosovellus sekä muuta verkkoaineistoa. Nämä aineistot havainnollistavat historiallisen tiedon sekä journalismin ja viestinnän uusia esitysmuotoja. Aineistoja voidaan hyödyntää esimerkiksi historian opetuksessa.

Datavisualisointien aineistoina ovat COMETin STASKO-hankkeessa jalostettavat kolme sodan aikaista suurta tietokantaa, joita nyt käytetään ensimmäistä kertaa yhdessä.

Hankkeessa testataan esitystapoja ja teknologioita, joiden käyttö tulee olemaan keskeisessä osassa Mikkeliin suunnitteilla olevassa Sodan ja rauhan keskus Muistissa.

Projektin kesto

2018

Rahoittaja

Viestintäalan tutkimussäätiö

Työryhmä

Visuaalisen journalismin yliopistonlehtori YTT Anssi Männistö (TAY/COMS): anssi.a.mannisto at uta.fi, 050 420 1492 (hankkeen johtaja)
Tutkijatohtori, dosentti Ville Kivimäki (TAY/SOC): ville.j.kivimaki at uta.fi
Professori, Markku Turunen (TAY/COMS/TAUCHI): markku.turunen at sis.uta.fi
Amanuenssi, FM Olli-Pekka Leskinen, (Päämajamuseo | Mikkelin kaupungin museot), olli-pekka.leskinen at mikkeli.fi
Suunnittelija, YTM Satu Seppä (TAY/COMET), satu.seppa at uta.fi