Digi-TV:n henkilökohtaiset käyttöliittymät (Frendi)

VTT Tietotekniikan vetämän hankkeen tavoitteena on kehittää käyttäjäkokeissa testattu prototyyppi käyttöliittymästä, jonka kautta voidaan hyödyntää digitaalisessa televisioverkossa välitettävää informaatiota – kuvaa, ääntä ja palveluja – mobiilin viestintävälineen avulla. Projektin tarkoituksena on kehittää uusia menetelmiä hyödyntämään digitaalisen television ja pienen henkilökohtaisen päätelaitteen (Frendi) välistä synenergiaa. Lisäksi tutkitaan televisioverkossa välitettävän sisällön tukemista muualta saatavalla informaatiolla: osa sisällöistä tuotetaan digi-tv:n sisältötyökaluilla, osa haetaan televisiolähetyksestä ja osa ulkoisista lähteistä, kuten eri www-palveluista.
Journalismin tutkimusyksikön tutkimusosion tavoite hankkeessa on tuottaa kotitalouksien viestintäympäristöön liittyvää tietoa ihmisten media-arjesta. Tavoitteena on tuoda tekniseen tuotekehittelyprosessiin ihmisten viestinnällisen arjen tuntemusta ja tätä kautta arvioida Frendin mahdollisuuksia sijoittua osaksi muuttuvaa ja monimediaalistuvaa viestintäympäristöä.
Kesto: 2003-2005
Vastuuhenkilö: Ari Heinonen, (03) 3551 7031
Tutkija: Elina Noppari, (03) 3551 8805
Yhteistyötahot: VTT Tietotekniikka, Tekes ja useita alan yrityksiä.
Raportti: Monimediaalistuvassa viestintäympäristössä (raportti pdf-muodossa)