Digimedia-alan kartoitus

Projektissa kootaan perustiedot digimedia-alan koulutuksesta ja tutkimuksesta Tampereen seudulla. Tutkimus tuottaa tietoa, jonka avulla alueella toimivat alan oppilaitokset ja tutkimuslaitokset voivat pohtia tulevaisuuden suuntia, uusia yhteistyön muotoja sekä yhteistä tulevaisuuden koulutusstrategiaa.
Kesto: 1.11.2004-30.4.2005
Vastuuhenkilö: Esa Reunanen, (03) 3551 7482
Tutkija: Elina Noppari, (03) 3551 8805
Yhteistyötahot: Oy Media Tampere Ltd, Pirkanmaan TE-keskus
Raportti: Peruskartoitus digitaalisen median koulutuksesta ja tutkimuksesta Tampereen seudulla (raportti pdf-muodossa)