Fukushiman merkityksen jäljillä. Mediatapaukset, kierto ja median uudet sosiaaliset käytännöt (MECER)

Suomalais-japanilainen MECER-yhteistutkimushanke pureutuu sosiaalisen median ja valtavirtamedian väliin muodostuviin uusiin sosiaalisiin käytäntöihin Fukushiman ydinvoimaonnettomuuden yhteydessä.

Projekti toteutetaan Suomen Akatemian ja Japan Society for Promotion of Science:n yhteisrahoituksella. Yhteistyökumppani Japanissa on Wasedan yliopisto.
Projektin kesto: 1.9.2014-31.8.2016

Projektin johtaja: professori Risto Kunelius
Yliopistotutkija: Katja Valaskivi katja.valaskivi@uta.fi
Tutkija: Anna Rantasila anna.rantasila@uta.fi

Projektin johtaja Japanissa: professori Mikihito Tanaka, Waseda University

MECER-hankkeen tuloksia esiteltiin seuraavissa kansainvälisissä ja kotimaisissa konferensseissa ja seminaareissa:

– IAMCR 2015 Hegemony or Resistance? On the Ambiguous Power of Communication, 12.-16.7.2015, Montreal, Kanada.
Konferenssin ohjelma: http://congresiamcr.uqam.ca/conference-en/program.html

– Twitter viestintänä –seminaari, 29.1.2016, Tampereen yliopisto.
Seminaarin ohjelma: https://www.uta.fi/cmt/Twitter-seminaari/ohjelma.html

– ICA 2016 Communicating with Power, 9.-13.6.2016, Fukuoka, Japani.
Konferenssin ohjelma: https://convention2.allacademic.com/one/ica/ica16/

– IAMCR 2016 Memory, Commemoration and Communication: Looking Back, Looking Forward, 27.-31.7.2016, Leicester, Iso-Britannia.
Konferenssin ohjelma: http://iamcr.org/leicester2016/programme

MECER-hankkeen tutkimustuloksia esitellään laajemmin vuoden 2018 aikana ilmestyvässä englanninkielisessä kirjassa. Kirjan kustantaa Palgrave.