Ilmastonmuutoksen visuaalinen representaatio journalismissa

Väitöskirjan aiheena on ilmastonmuutoksen visualisointi mediassa. Tutkimuksen keskeisenä aineistona ovat Helsingin Sanomissa ja The Guardianissa julkaistut ilmastonmuutosta esittävät valokuvat. Työn ydin tiivistyy kolmeen pääongelmaan:

1. Mitkä visuaaliset teemat edustavat ilmastonmuutosta mediakuvastossa?
2. Millaisia syitä, seurauksia ja ratkaisuja kuvat esittävät ja mitä eivät?
3. Millaisia diskursiivisia käsityksiä ilmastosta ja ympäristöstä kuvat rakentavat ja ilmentävät?
4. Miten kuvasto muuttuu, kun siirrytään kauemmas valtavirtamediajulkisuudesta?

Kuvalla on ilmastoviestinnässä keskeinen rooli: se tekee näkymättömän näkyväksi. Näköhavainnot ovat olennaisia, sillä ilman visuaalista todistusaineistoa vakavakaan yhteiskunnallinen ongelma ei herätä poliittista reaktiota. Monimutkaisena ja abstraktina ilmiönä ilmastonmuutos tarvitsee visualisointia erityisesti.

Kuva ilmastonmuutoksesta sisältää aina tulkinnan aiheestaan. Lehtikuvassa ilmastonmuutosta voi edustaa yhtä hyvin tuulivoimala kuin sulava jäätikkö tai kättelevät poliitikot. Jos ilmiö visualisoidaan jatkuvasti esimerkiksi teknologisesta näkökulmasta, moni olennainen vaihtoehto jää huomiotta. Näin kuvat voivat voimakkaasti vaikuttaa ilmastonmuutokseen liittyviin mielikuviin ja käsityksiin.

Nelivuotista tutkimusprojektia rahoittavat Emil Aaltosen säätiö ja Suomen kulttuurirahaston Pirkanmaan rahasto.

Jarkko Kangas
Tutkija/tohtoriopiskelija