Iltapäivälehdet mediakentän ja yhteiskunnan muutoksessa

Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten iltapäivälehtien kehitystä viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana osana mediakentän muutosta ja laajempaa yhteiskunnallista muutosta. Nykyistä suomalaista iltapäiväjournalismia verrataan ruotsalaiseen ja norjalaiseen iltapäivälehtijournalismiin. Tutkimuksessa myös kartoitetaan ryhmähaastattelujen avulla iltapäivälehtien asemaa eri ikäpolviin kuuluvien suomalaisten arjessa.

Kesto: 1.1.2007-31.7.2008
Vastuuhenkilö: Pentti Raittila, (03) 3551 8806, pentti.raittila@uta.fi
Tutkija: Pasi Kivioja, (09) 122 5211, pasi.kivioja@uta.fi
Yhteistyötaho: Helsingin Sanomain Säätiö