Intiimi kansalaisuus ja elämänpolitiikka anonyymeissä verkkokeskusteluissa

Pohdin väitöskirjatutkimuksessani sitä, miten jaetun yksityisiä aiheita koskevan keskustelun kautta voidaan käsitellä laajempia yhteiskunnallisia kysymyksiä, ”elämänpolitiikkaa”. Tarkastelen intiimiä kansalaisuutta edustavia ja esimerkiksi syrjäytymistä, sukupuolta ja sosiaalipolitiikkaa käsitteleviä keskusteluja verkkokeskusteluaineistoissa. Tutkin, millä tavoin elämänpoliittisia aiheita käsitellään anonyyminä käytetyillä foorumeilla ja minkälaista julkisuutta ja kansalaisuutta nämä keskustelut ilmentävät ja tuottavat.

Puhetta poliittisista, ja erityisesti myös elämänpoliittisista kysymyksistä (Giddens 1991; Plummer 1997) käydään yhä useammin myös päällisin puolin epäpoliittisissa tiloissa, joista varmasti tavallisin esimerkki ovat erilaiset verkon keskustelufoorumit. Verkkokeskusteluissa on mahdollista asettaa oma elämänsä suhteeseen vallitsevien yhteiskunnallisten kertomusten ja vastakertomusten kanssa.

Tutkimus käsittelee seuraavia teemoja:

  • hyvän elämän kertomukset / syrjäytymisnarratiivit
  • verkkokulttuureissa muodostuva julkisuus
  • anonyymin viestinnän merkitys julkisuuden muodostumisessa
  • kuvien ja meemien paikka erityisessä ja yleisessä verkkojulkisuudessa

Tutkimusta rahoittavat Alfred Kordelinin Edistys- ja Sivistysrahasto sekä Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikkö. Tutkimus on nelivuotinen, 2015–2019.

Yhteystiedot:

Eliisa Vainikka
tutkija, tohtoriopiskelija
eliisa.vainikka at uta.fi