Japanilaisen populaarikulttuurin markkinat ja harrastajat Suomessa

Hankkeessa tutkitaan japanilaisten populaarikulttuurin markkinoiden ja suosion laajuutta Suomessa. Yksivuotinen projekti selvittää japanilaisen populaarikulttuurin harrastuksen laajuutta, markkinoita, levityskanavia sekä suhdetta kansainvälisiin markkinoihin.

Kesto: 1.9.2007-31.12.2008
Vastaava tutkija: Katja Valaskivi katja.valaskivi@uta.fi.
Tutkimusapulainen: Anna Rantasila
Yhteistyötahot: Helsingin Sanomain Säätiö