Je Suis Charlie – globaali mediatapahtuma ja symbolinen kamppailu huomiosta

Charlie Hebdon toimitukseen Pariisissa tammikuussa 2015 tehty terrori-isku muuttui hetkessä globaaliksi mediatapahtumaksi. Tapahtuma aktivoi symbolisen taistelun mediassa, jossa niin toimittajat kuin tavalliset kansalaisetkin kierrättivät ja jakoivat tapahtumaan liittyviä uutisia, viestejä, kuvia ja kommentteja. Kamppailun keskiössä olivat arvot, jotka kietoutuvat yhtäällä sananvapauden ja toisaalla uskonnollisen ajattelun ympärille. Hanke tutkii kuinka tapahtumaa rakennettiin ja kierrätettiin globaalisti erilaisilla media-alustoilla sekä miten mediatapahtuma näissä symbolisissa kamppailuissa liitti yhteen ja/tai polarisoi erilaisia kuviteltuja yhteisöjä. Aineiston keruussa ja analyysissa yhdistetään verkkoetnografisia analyysimenetelmiä verkostoanalyysiin.

Hanke on kaksivuotinen (2015–2017) ja sen rahoittaa Helsingin Sanomain Säätiö.

Hankkeen posteri International Communication Associationin konferenssissa (ICA) San Diegossa 25.–29. toukokuuta 2017.

Tutkimusryhmä:

Tutkimusjohtaja Katja Valaskivi (Tampereen yliopisto)
Vastaava tutkija Johanna Sumiala (Tampereen yliopisto)
Tutkija Minttu Tikka (Tampereen yliopisto)
Tutkija Jukka Huhtamäki (Tampereen teknillinen yliopisto)