Journalistinen dokumenttiteatteri

Jodote-hanke pyrkii vastaamaan kysymykseen, mitä sellaista journalistinen dokumenttiteatteri voi tarjota, mihin teatteri tai journalismi eivät kykene ilman toisiaan.

Tutkimus tuottaa uutta materiaalia, käsitteistöä ja ymmärrystä journalismin ja teatterin välisistä suhteista, työprosesseista, yhteistyömahdollisuuksista sekä yleisösuhteen kehittämisen mahdollisuuksista. Lisäksi se pyrkii synnyttämään uudenlaisia, journalismia ja teatteria yhdistävien esitysmuotoja.

Jodote-hanke toteutetaan CMT-yksikössä usean oppiaineen ja tutkimusalan yhteistyönä. Siihen osallistuvat teatterin ja draaman, journalismin sekä teatterityön opetus ja tutkimus. Mukana ovat myös CMT:n COMET-tutkimuskeskus ja Tutkivan teatterityön keskus T7.

Jodote-hankkeen keskeiset tutkimuskysymykset ovat:

1) Miten journalistinen dokumenttiteatteri sijoittuu faktan ja fiktion rajapintaan?
2) Millaisia eettisiä ulottuvuuksia journalistiseen dokumenttiteatteriin liittyy?
3) Miten journalistisen dokumenttiteatterin kerronta rakentuu?

Hanke sisältää kolme osiota:

Taustoittava osio: Tutkitaan dokumenttiteatterin vaiheita Suomessa ja kansainvälisesti sekä selvitellään tutkivan journalismin vaiheita Suomessa.

Kokeileva osio: Journalistisen dokumenttiteatterin sovellukset. Ajankohtaisen, journalistisen tiedonhankinnan keinoin tuotetun aineiston pohjalta toteutetaan usean oppiaineen yhteistyönä dokumenttiteatteriesityksiä, joita nähdään syksyllä 2015 Tampereen Työväen Teatterissa (TTT): Suomalainen Pressiklubi

Analyyttinen osio: Teatterin ja journalismin esitystapojen analyysi ja niitä koskevat kokeilut. Lähtökohtana tässä ovat sekä teatterityön että journalismin opiskelijoiden ja opettajien dokumenttiteatteria koskevat opetustilanteet, työpajat ja yhteishankkeet (esitykset ja lehtien teemanumerot).

Jodote-hankkeen tutkimusosuutta rahoittaa Koneen Säätiö.

Lisätietoja:

Yliopistonlehtori, YTT Anssi Männistö (visuaalinen journalismi), Jodote-hankkeen johtaja
050 420 1492, anssi.a.mannisto at uta.fi

Professori, TeT Pauliina Hulkko (teatterityö)
050 318 7123, pauliina.hulkko at uta.fi

Professori, FT Hanna Suutela (teatterin ja draaman tutkimus)
040 190 1569, hanna.suutela at uta.fi

Jodote mediassa:
Taidekohta 3.12.2015 – dokumenttiteatterista ja Suomalaisesta ”Pressi”Klubista, toim. Maija Raikamo ja Jyri Siimes (Radio Moreeni)
Journalistisesta dokumenttiteatterista Radio Moreenissa 4.11.2015 Laura Gröndahl ja Mikko Hautakangas

Julkaisut:
Gröndahl, Laura; Suutela, Hanna; Männistö, Anssi: Journalistisen dokumenttiteatterin mahdollisuus (hankkeen loppuraportti)