Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen (KEPA) Kumppani-lehden yleisösuhdetutkimus

Tavoitteena oli tuottaa yleiskuva lehden lukijoista ja ideoita toimitukselle. Tutkimusaineisto koottiin laadullisten teemahaastattelujen avulla.
Kesto: 2.2-31.7.1998
Vastuuhenkilö: Pentti Raittila, tutkija Anni Lassila
Yhteistyökumppani: Kehitysyhteistyön palvelukeskus (KEPA)