Tiedeviestinnän käytänteet -opintojakson (5 op) hakuaika on käynnissä

Johdatus tiedeviestintään -opintojaksolla lokakuussa 2018 keskusteltiin yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta.

Tiedeviestinnän opintokokonaisuuteen (20 op) kuuluva opintojakso Tiedeviestinnän käytänteet (5 op) alkaa Tampereen yliopistossa 18. tammikuuta 2019. Viestintätieteiden tiedekunnan tutkinto-opetusohjelmaan kuuluva opintojakso on tarkoitettu maisterivaiheen tutkinto-opiskelijoille ja väitöskirjatutkijoille sekä maksullisena täydennyskoulutuksena viestinnän ammattilaisille, toimittajille, tutkijoille ja muille asiantuntijoille yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa, mediassa, julkishallinnossa tai järjestöissä. Tänä syksynä opintokokonaisuudessa täydennyskouluttautuu kolmetoista aikuisopiskelijaa.

Tiedeviestinnnän käytänteet -opintojakso koostuu kolmesta lähiopetuspäivästä Tampereen yliopistossa sekä niiden teemoihin liittyvästä etäopiskelusta verkossa.

Ilmoittautuminen on käynnissä 30.11. saakka. Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet osoitteessa taydennyskoulutus.uta.fi/2018/04/tiedeviestinta2018/

Tiedeviestinnän opintokokonaisuuden toteuttamista tukee Kunnallisneuvos C.V. Åkerlundin säätiö lukuvuosina 2018–2019, 2019–2020 ja 2020–2021.