Tiedeviestinnän opintokokonaisuus alkaa taas syksyllä 2019

Tiesitkö, että tiedeviestinnän opintokokonaisuus (5–20 op) on avoin myös työelämässä oleville aikuisopiskelijoille?

Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa (ITC, viestintätieteiden yksikkö) voit opiskella tiedeviestintää yhdessä maisterivaiheen tutkinto-opiskelijoiden ja väitöskirjatutkijoiden kanssa: Yliopiston tutkinto-opetusohjelmaan kuuluva opintokokonaisuus on suunniteltu niin, että se on mahdollista suorittaa myös työn ohessa.

Opintokokonaisuus koostuu kolmesta opintojaksosta (5 op + 5 op + 5/10 op), joihin sisältyy lähiopetusta ja etäopiskelua. Voit suorittaa opintojaksoista niin monta kuin haluat. Aikuisopiskelijoille opintojaksot ovat maksullista täydennyskoulutusta, jonka hinta on 500 euroa/opintojakso (+ ALV 0%).

Ilmoittautumisaika ensimmäiselle opintojaksolle päättyy 31. toukokuuta 2019.
Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet osoitteessa research.uta.fi/comet/tiko/

Tiedeviestinnän opintokokonaisuus käynnistyy syyskuussa 2019 jo toisen kerran. Sen ensimmäinen lukuvuosi 2018–2019 on edennyt jo loppusuoralle, jolla Tiedeviestinnän projekti -opintojakson opiskelijat soveltavat talven aikana omaksumaansa omissa tiedeviestinnän kehittämisprojekteissaan.

Tiedeviestinnän opintokokonaisuutta koordinoi Journalismin, viestinnnän ja median tutkimuskeskus COMET. Opintokokonaisuuden toteuttamista tukee C.V. Åkerlundin mediasäätiö lukuvuosina 2018–2019, 2019–2020 ja 2020–2021.