Kuntalaisten osallistuminen kestävän kehityksen tietoyhteiskunnassa

Tutkimushankkeessa kokeillaan toimintatutkimuksen keinoin uuden viestintätekniikan ja kansalaislähtöisen julkisuuden mahdollisuuksia paikallisen osallistumisen välineinä. Tutkimuksen keskiössä ovat kaksi kaupunginosan asukkaista koostuvaa raatia, toinen Tampereen Tesomalla ja toinen Kouvolan Lehtomäessä.
Hankkeen kuluessa tutkijat ja asukkaat ideoivat yhdessä asukasosallistumista tukevia verkkopalveluja. Ideoinnin yhtenä pääkohteena on ns. paikkatietotekniikka (GIS) ja sen mahdollisuudet omasta asuinympäristöstään kiinnostuneiden asukkaiden toiminnallisena resurssina.
Hankeen suunnittelu aloitettiin joulukuussa 2001. Tutkimus toteutettiin vuosina 2002 – 2003 ja sen seuranta jatkuu edelleen. Tutkimusprojekti päättyy heinäkuussa 2004. Hanketta ovat rahoittaneet: ympäristöministeriö (2001-2003), Tampereen yliopiston Tietoyhteiskuntainstituutti (2003) ja Suomen Akatemia (2002-2004).
Tutkijat: Heikki Heikkilä (vastuuhenkilö)
Pauliina Lehtonen
Kesto: 1.12.2001-31.7.2004
Esitutkimusvaiheen raportti:
http://www.vyh.fi/tutkimus/ohjelma/klusteri/kesty/uta_esis.PDF
(pdf-tiedosto)
Yhteistyötahot: Suomen Akatemia, Tampereen yliopiston Tietoyhteis-
kuntainstituutti, ympäristöministeriö